Indre Mission åbner for ’karismatisk’ fornyelse

– Der er tungetale og bøn for syge i visse missionshuse, oplyser Indre Missions formand. Weekendens årsmøde handler om ”Åndens nye liv”.Den karismatiske bevægelse har ikke patent på Helligånden og nådegaverne. Indre Mission ønsker også en berøring af Guds Ånd, siger formand Anders Dalgaard forud for Indre Missions årsmøde i Vejle d. 6.-7. juni.

– Indre Mission ønsker også at blive berørt af Guds Ånd, siger IM-formand Anders Dalgaard.

Er Indre Mission blevet karismatiske?
– Nej, det tror jeg ikke. Men vi har valgt årsmødetemaet Åndens nye liv i et forsøg på at tale om Helligåndens gaver. Det er jo ikke forbeholdt den karismatiske bevægelse, siger Anders Dalgaard til Udfordringen og henviser til sin årsberetning:

Karismatisk eneret?

– Disse temaer var dengang knyttet så stærkt til den karismatiske bevægelse, at den så at sige havde fået uretmæssig eneret på dem. De havde taget talen om Åndens nye liv og åndelig fornyelse til sig på en sådan måde, at vi måtte lægge afstand til dem.
Men årene er gået – og både IM og den karismatiske bevægelse har ændret sig, mener formanden:
– Der et ting i de karismatisk orienterede bevægelser i Danmark, der har ændret sig – for os at se i en mere luthersk retning. Og vi har også selv ændret os i talen om Åndens nye liv og den åndelig udrustning til tjeneste.
Hvordan har I ændret jer?
– Nu tør vi snakke frimodigt om emnet og pege på Helligåndens gerning i vores liv og virke, siger Anders Dalgaard.

Tungetale

Vil det sige, at man godt kan bede for syge i missionshuset? Hvad hvis nogen begynder at profetere?
– Hvis man har fulgt med i missionshusenes udvikling, så ved man, at der er forbøn for syge på missionshusets møder. Og der vil også forekomme tungetale enkelte steder. Og vi har ansatte, som er så meget inde i emnet, at de kan give den fornødne vejledning, siger Anders Dalgaard og fremhæver, at Helligåndens gerning først og fremmest er at overbevise mennesker om synd og pege på Jesus som frelser.

Ønsker åndelig berøring

Men tabu omkring de karismatiske ytringer er brudt, og der vil blive talt åbent om ånd, kraft og nådegaver på årsmødet i Vejle Centret:
– I Indre Mission ønsker vi også at være berørt af Guds Ånd – berørt af Åndens nye liv, som vi er genfødt til gennem dåben. Så vi må bære Åndens frugter og lade Åndens gerninger komme til udfoldelse i vore fællesskaber og samfund og i vores eget liv, pointerer Anders Dalgaard i sin årsberetning.
Bagved ligger et ønske om, at ”Helligåndens kald og udrustning skal komme til udfoldelse gennem opgaver og nådegaver, som er givet til den enkelte med henblik på Guds riges arbejde”.