Kristne friskoler forenet

Pædagogisk forening nedlagt og lagt sammen med Foreningen for Kristne Friskoler.Kristne friskoler vil fremover blive repræsenteret af kun én forening.Der har siden 1992 været to foreninger til at varetage de kristne friskolers interesser. Pædagogisk forening udgav undervisningsmaterialer. Foreningen af Kristne Friskoler rådgav om administration og agerede friskolernes arbejdsgiverforening.
Fra 1. januar 2009 skal Foreningen af Kristne Friskoler varetage begge dele. Det blev besluttet den 17. maj, hvor den nuværende pædagogiske forening blev besluttet nedlagt, og hvor nye vedtægter for den nuværende skoleforening blev vedtaget.

Fælleskirkelig

Den nye struktur betyder, at der fra 1. januar 2009 kun er én forening, som hedder Foreningen af kristne Friskoler, og som er forening for 37 frie kristne grundskoler med 6.000 elever og ca. 700 ansatte.
Foreningen er interkonfessionel i sin basis og rummer både skoler med evangelisk-luthersk basis og skoler med fri- eller fælleskirkelig basis.
Bestyrelsen for den nye forening bliver den nuværende bestyrelse for skoleforeningen, hvor skoleleder Thorkild Bjerregaard, Midtjyllands kristne Friskole i Herning, er formand og skoleleder John Riis, Billesborgskolen i Køge, er næstformand.
Det bliver således en og samme skoleforening, der skal løfte skolepolitiske opgaver sammen med øvrige frie grundskolers foreninger i forhold til ministerier og politikere, og arbejde med frihedsværdier, pædagogisk udvikling og al kursusvirksomhed for ansatte og bestyrelsesmedlemmer.
/sl