Psykologi og bøn går hånd i hånd

Tillid er et nøgleord, når man skal finde en psykolog. Her kan en fælles tro hjælpe, mener Leif Lindhart. Han brænder for sit fag og ønsker at hjælpe mennesker i krise. I år startede han sin egen klinik.

Leif Lindhart

Leif Lindhart er kristen og psykolog.
– Jeg læser ikke psykologi og rådgiver anderledes end andre, men for mange kristne er det afgørende, at psykologen deler deres tro. Det giver en tillid, der på en måde allerede er nået, når vi mødes første gang, fortæller han.
– Som kristen psykolog er mit udgangspunkt det kristne livs- og menneskesyn. Jeg tror på, at Gud har en plan med vores liv, også når vi oplever modgang. Jeg tror på, at Jesus er den største læge af alle, og at han vil hjælpe os, når vi kommer til ham. Derfor beder jeg for de personer, der søger hjælp hos mig, og jeg beder sammen med dem, forudsat at de ønsker det.

En livsdrøm

Leif Lindhart har altid villet være psykolog, men vejen til at blive det har ikke været direkte. Han har taget nogle omveje. Da han ikke kunne komme direkte ind på psykologistudiet, uddannede han sig til socialrådgiver. I det job kom han nær på stofmisbrugere, psykisk syge og flygtninge. Mennesker i enorm krise. Den baggrund gjorde, at han lidt senere i livet kunne komme ind på studiet.
– Og nu oplever jeg, at det er et rigtig godt udgangspunkt, jeg har haft. Jeg har kunnet holde teori over for praksis, imens jeg uddannede mig.
Han blev færdig i 2003 og arbejder nu som børnesagkyndig i Statsforvaltningen. Her møder han familier i dyb splittelse, som han skal prøve at hjælpe. Men hvis bare de havde søgt hjælp noget tidligere…
– Små problemer er lettere at løse end større problemer, konstaterer han. Derfor har han i år startet sin egen klinik, hvor han bl.a. håber at hjælpe par og familier, før deres problemer bliver næsten uoverkommelige. Han hjælper forældre til at kommunikere klart og rationelt og til at tage sig af hinanden, ikke kun af børnene.

Lejr for familier

Lindhart er aktiv i organisationen ”Familier-på-vej”, som også fremmer ideen om, at familier har brug for et service-tjek en gang imellem. At vi skal lære at tackle problemerne i opløbet, hvis vi kan. Han er medarrangør af deres årlige familielejr, hvor der kommer ca. 250. I år afholdes den på Sommersted Efterskole i uge 30.
– Det bygger på det kristne livs- og menneskesyn, og vi inviterer kristne familierådgivere som undervisere. Vi vil gerne opbygge en kultur, hvor det er o.k. at have problemer, siger Leif.
– Man kan ikke løse alting, men måske opdage nogle områder, hvor familien har behov for relevant støtte. Vi skal hjælpe folk til at søge hjælp i tide.
Til daglig kommer Leif Lindhart i Karlslunde Strandkirke sammen med sin kone og 2 børn.
Han fortsætter i Statsforvaltningen Hovedstaden og arbejder nu sideløbende i sin egen klinik på Vesterbro i København, som åbnede januar i år. Leif Lindhart er en af de mennesker, der ved, at han gør lige netop det, han er skabt til.
– Jeg oplevede det som en gave fra Gud, at jeg fik studiepladsen på psykologistudiet. Når jeg kigger tilbage, er jeg overbevist om, at det er Guds vilje, at jeg virker som psykolog. Der er en sandhed i, at livet leves forlæns, men forstås baglæns.
– Kim Schou