Frikirker og folkekirke fælles om ny uddannelse

SALT nedlægger sin bacheloruddannelse og går sammen med folkekirkens diakonuddannelser. SALT-studerende får dermed adgang til SU.Folkekirken får velkvalificerede sognemedhjælpere. Frikirker får veluddannede præster.

Jens Maibom glæder sig til samarbejde med frikirkerne.

Det er resultatet af et nyt unikt samarbejde mellem Diakonhøjskolen i Århus, Diakonissestiftelsen i København og baglandet for Skandinavisk Akademi for Lederskab og Teologi (SALT) i København.
Sammen vil de udbyde og skabe en ny professionsbachelor i Kristendom, Kultur og Kommunikation. Det er resultatet af et langt forarbejde, der foreløbig kulminerede i en godkendelse på SALT’s repræsentantskabsmøde d. 19. juni.

SALT nedlægger

Her blev det besluttet at nedlægge SALT’s egen bacheloruddannelse i juli 2009 og derefter indgå som ”ligeværdige partnere” med de to folkekirkelige uddannelsesinstitutioner i den ny uddannelse. SALT nedlægger sin egen bacheloruddannelse på grund af manglende opbakning fra sine partnere, som bl.a. består af Baptistkirkens teologiske Seminarium, Pinsekirken København, Dansk Oase og Apostolsk Kirke.
SALT har heller ikke kunnet opnå SU-godkendelse. Det har Diakonhøjskolen til gengæld.
Uddannelsen er en såkaldt professionsbachelor, som Diakonhøjskolen udbyder i samarbejde med to professionshøjskoler.

Relevant uddannelse

– En professionsbachelor er en erhvervsrettet bachelor. Styrken er, at professionen tænkes ind i uddannelsen, forklarer Diakonhøjskolens forstander Jens Maibom Pedersen. – Det bliver således ikke en konfessionel uddannelse, men en generel uddannelse med fokus på professionen.
Han glæder sig til samarbejdet ”hen over midten” med frikirker:
– Det er rigtig spændende. Jeg tror, vi kan lære noget af hinanden. Ved at mobilisere de fælles kræfter kan vi få et bredt persongalleri af lærere på uddannelsen.

Videregiver sit dna

For SALT har det været vigtigt at præge uddannelsen:
– SALTs repræsentanter forsøger at få SALT-DNA’et ind via studieplaner og undervisere, rapporterer Baptistkirkens nyhedsbrev fra repræsentantskabsmødet.
Den ny uddannelse vil være placeret på Diakonhøjskolen i Århus og Diakonissestiftelsen i København og inddrage undervisning på de to teologiske fakulteter. Der vil desuden være praktikforløb i menigheder.
SALT vil desuden etablere efteruddannelse for præster ud fra fire regionale læringscentre. Det såkaldte ”SALT 2” vil samlet koste 600.000 kr. årligt. Alle nuværende SALT-partnere står bag økonomisk.

Skal først godkendes

I Folkekirken vil den nye uddannelse møde et stort behov, forklarer Jens Maibom Pedersen:
– Folkekirken har længe barslet med at opgradere sognemedhjælperuddannelsen. Nu arbejder vi på højtryk for at sammensætte uddannelsen, så vi kan søge ministeriet om ret til at udbyde en professionsbachelor.