Troen motiverer klimaministeren

– Har religionerne også en særlig rolle at spille i kampen mod klimaforandringerne?Det er spørgsmålet, når Danmission, Helligåndskirken, Areopagos og Københavns Stifts Mellemkirkelige Udvalg inviterer til debatmøde i Helligåndskirken den 8. september.

Connie Hedegaard udfordrer troende til at tage stilling til klimaet.

Her er klima- og energiminister Connie Hedegaard inviteret til at fortælle om, hvordan vores religiøse og etiske værdier bør have indflydelse på den måde, vi i praksis forholder os til verden på.

Et bedre samfund
med kristen etik

Connie Hedegaard har selv for nylig i bogen ”Alt hvad du har kært” af Lars Nørgaard Pedersen fortalt om, hvordan hendes egen kristne tro har betydning for hendes holdning til livet og politik.
Heri siger hun bl.a.:
– Den kristne arv er en del af min arv, og jeg tror, at hvis vi følger De Ti Bud, kærlighedsbudskabet og ”giv kejseren, hvad kejserens er” og den etik, der ligger bag kristendommen, er vi ganske enkelt bedre stillet.
Bogen er i øvrigt udgivet af Jyllands-Postens forlag.

Islams holdning

Efter indlægget får tre personer med hver sin religiøse referenceramme mulighed for at reagere på Connie Hede-gaards udfordring.
Det er den kendte journalist og politiske kommentator, forfatter Erik Meier Carlsen, der skal repræsentere det buddhistiske synspunkt.
Islams holdning til klimaet forsvares af Zubair Butt Hussain, der er cand.polit., konsulent og ikke mindst talsmand for Muslimernes Fællesråd.
Og Henrik Stubkjær, som er generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, skal udtrykke det kristne synspunkt.
Religionen er tilbage i det offentlige, ja politiske rum.
Henri.