Tamarra mødte Jesus – på indianerseance!

Ved troen på Jesus og ved Helligåndens kraft helbreder hun i dag folk med svære lidelser og sætter dem fri fra fortidens traumer.Tamarra Bot er uddannet psykoterapeut.
– Men der må være noget mere end psykologi, tænker hun og begynder at søge ind i det alternative.En aften i 1992 sidder Tamarra på et Shaman-kursus.
Indianer-trommernes buldren er ved at piske en stemning op. Alle de tilstedeværende på kurset sidder og venter på at få kontakt til forfædrenes ånder. Pludselig viser der sig et stærkt lys foran Tamarra. Inde i lyset står Jesus. Han viser Tamarra, hvordan hun skal bruge de overnaturlige evner, hun har haft, lige siden hun var lille pige. Evner til at kunne kigge ind i folks liv og se, hvad det er, der blokerer dem i at leve deres potentiale ud.
Jesus fortæller Tamarra, hvordan hun kan lægge hænder på de syge og i troen på ham og ved kraften fra Den Hellige Ånd kan helbrede og sætte dem fri fra fortidens traumer.

Vil du dø for mig?

– Kort tid efter mit møde med Jesus er jeg hjemme hos mig selv. Jeg ligger og vasker gulv, fortæller Tamarra. Med ét hører jeg en meget kraftig og myndig stemme inde i mig, der siger: ”Tamarra, vil du overgive dig til mig?”
Jeg er straks klar over, at det er Gud, og skynder mig at svare ja. Om aftenen drømmer jeg, at nogen spørger mig, om jeg vil dø for Jesus, og igen svarer jeg ja.
Lige fra jeg var lille pige, har jeg troet på Gud og bedt til Jesus, siger Tamarra.
Altid har jeg været meget sensitiv og haft en evne til at kunne se ting, som andre ikke kan se. Mine forældre forstod mig ikke. De syntes, det var noget underligt noget, men min mormor, som er kristen, havde de samme evner, og hun forstod mig.
Tamarra begynder efter sit møde med Gud igen at arbejde som psykoterapeut. Men nu behandler hun de mennesker, der kommer til hende, ud fra det, Jesus har lært hende.

Bekræftelse

I 2005 begynder Tamarra at gå til bibelundervisning på Cafe Cadeau i København. En dag har stedet besøg af profeten Harold Eatmon. I selv samme øjeblik Tamarra træder ind af døren, går Eatman hen til hende og siger:
”Det er mig en ære at møde dig. Jeg har rejst jorden rundt for at finde én med de evner, du har. Du er Guds profet.
Senere møder Tamarra en anden profet, Anders Ova. Han siger til hende: ”Gå straks ud, og begynd at undervise i Guds ord. ”
I dag er det Tamarra, der hver onsdag i Cafe Cadeau står for bibelundervisningen. Impacht Church i Roskilde har ansat hende, både som underviser og som kristen psykoterapeut.

Uhensigtsmæssige følelser
fra fortiden

Hvad er årsagen til, at vi løber ind i de samme problemer igen og igen?
– Det er ofte følelser, der har rødder helt tilbage til den tidlige barndom. Det kan fx være en følelse af forladthed. Angsten for at blive forladt kan medføre, at vi har svært ved at knytte tætte kontakter, eller at vi afviser andre af angst for selv at blive afvist.
De uhensigtsmæssige følelser fra fortiden, som vi gentager igen og igen i vores dagligdag, og som vi iscenesætter i vores omgang med andre mennesker, kan stamme fra nogle meget ubehagelige oplevelser i barndommen.
Da vi dengang ikke var i stand til at reagere, som vi måske havde lyst til, prøver vi at kompensere for det i vores voksne liv.
Men uanset hvilken følelse fra fortiden, der styrer et menneskes liv, så er min opgave at hjælpe vedkommende til at blive bevidst: Selv om de oplever, at det er andre, der er skyld i, at de har det skidt, så er de kampe, de udkæmper mod andre mennesker, kampe, der foregår inde i dem selv.
Det gode er, at vi kan blive sat helt fri af alle de destruktive gamle vaner, tanker og følelser, også selv om de er nedarvede eller påtaget i vores tidligste barndom. Den følelsesmæssige frigørelse, som finder sted, vil ofte også sætte kroppen fri fra fysiske smerter og anden ubalance.

Bibelen fortæller
os hvem vi er

Anvender du bøn i dine behandlinger?
– De blokeringer, jeg lige har nævnt, forløser jeg ved bøn.
Hvordan bøn virker på den enkelte person er selvfølgelig individuelt. Den første bøn giver som regel et løft og en lettelse. Det føles, som om en stor byrde bliver taget fra én. Anden bøn tager fat på nældens rod, og sætter fri. Den tredje og eventuelt fjerde bøn vil være med til at skabe balance og stabilitet både psykisk og fysisk.
Under bøn vil man kunne mærke Guds egen kraft strømme gennem sig.
Guds ord bliver en væsentlig faktor i den proces, der fortsætter efter at mennesker er blevet sat fri. Alle de negative tanker om os selv, som vi et helt liv har anvendt, siger jo intet om, hvem vi er – det er blot noget, vi tror, vi er.
Men hvem er vi så?
– Bibelen har svaret. Den fortæller os, hvem vi er. Varig forandring i et menneske sker først, når man begynder at erstatte de negative tanker om sig selv med Guds tanker. For tro mig, han ser på dig med ganske andre øjne end du selv gør.

Gratis behandling

Normalt koster det 700 kr. i timen at tale med en psykoterapeut. Hos dig er det gratis. Hvorfor?
– Jeg arbejder ud fra Impact Church projekt hjælp-os-at-hjælpe. Projektet finanseres via frivillige donationer.
Kan al den frihed i et menneskes liv ikke virke lidt for overvældende, for hvad skal den bruges til?
– Mit ønske er, at mennesker gennem forløsning af de gamle følelser, som jo står mellem os og Gud, bliver mere i stand til at leve et liv i stærk samhørighed med ham.
Vi får gjort op med det gamle liv og omvender os fra de destruktive adfærdsmønstre. Der er ikke længere støj på linien op til vores himmelske far. Den åndelige kanal er renset. Vi får lettere ved at høre Guds stemme i vort indre. Det er nu Helligånden, der styrer vores liv. Han giver os den kraft og styrke, der er nødvendig for at kæmpe for, at det vil ske ”på jorden således som i himlen…” som vi beder i Fadervor.