Helligåndens ledelse

Helligåndens ledelse sker i vores samfund med ham i ånden – selvom det ikke indebærer en ledelse i de mindste detaljer.

Anders Ova
Forfatter og underviser på Mariager Højskole.

I mange valgsituationer overlader Gud til os selv at finde vej for ikke at umyndiggøre os og fratage os ansvaret for vores liv. Han kan tillade, at vi vælger forkert for at lære os noget og gøre os mere agtpågivende, eller han kan standse os og lede os tilbage på den rette vej.
Ved at have skabt os med en fri vilje begrænser Gud sig selv, idet han tilsidesætter sin almagt, hvormed han kunne lede os perfekt og fuldkomment. Men hvis han havde valgt at lede os på den måde, måtte han fratage os den frie vilje, som han har skabt os med og fjernstyre vores valg fra himlen. Men han lader det være op til os selv at vælge, hvilken vej vi vil gå…
Som nævnt tidligere kan det være svært for mange kristne at identificere deres ånd og forstå dens væsen, fordi de har en tendens til at upersonliggøre den og opfatte den blot som egenskaber, der benyttes af Helligånden.
Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at ånden har sin helt egen individualitet på samme måde som vores sjæl. Den personlighed, Gud har givet os, udgør både en sjælelig og åndelig side, sådan at vi kan relatere til både den sjælelige og åndelige side af vores skabelse.
Sjælen udgør den menneskelige side, hvorigennem vi finder vores identitet og særpræg, og som ofte kan være ganske uafhængig af sjælslivets tanker og følelser. Helt uafhængig af sjælen kan ånden på sine egne betingelser virke med sit liv og egenskaber.
Det er derfor nødvendigt at kende og ikke mindst at kunne genkende åndens særlige karakteregenskaber og opøves i at følge ånden i dens forskellige måder at udtrykke sig på.
Den, der har lært at følge sin ånd, kan forvente store ting af Gud.

Fra bogen:
Skabt til frihed af Anders Ova
Forlaget Scandinavia