Præcisering

I artiklen ”Kristne er gavmilde…” i uge 48 sammenlignede vi bl.a. giverlysten hos forskellige missionsorganisationer.
Dansk Missionsråd gør opmærksom på, at indtægterne kommer fra langt flere og forskelligartede kilder, fx genbrug – som for nogle udgør mere end 1/3. Forbrug af egenkapital, herunder aktuelle arvesager, indgår også i beregningerne af beløbsstørrelsen pr. bidragyder.
sl