Bibelnøgle – nu i farver

Bibellæser-Ringen udgiver læseplanen Bibelnøglen ny udgave fra januar 2009. Farver og nyt layout vil gøre den lettere at finde rundt i.- Som noget nyt trykker vi nu hele kvartalets tekstplan på én side. Ved hjælp af afkrydsningsfelter kan man følge med i, hvor langt man er nået, siger redaktør Cecilie Thams Nord Hansen.
Derudover introduceres tre bokse i hæftet. Det drejer sig om boksene Bed (en bøn eller opfordring til forbøn), Lær (uddybende forklaring til ord, temaer el. lign.) og Lev (en opmuntring til at leve det ud, som teksten lærer).
– Målet er at gøre Bibelnøglen endnu mere ’personlig brugbar’, fortæller Cecilie Thams Nord Hansen.
sl