Traditioner er ikke overgreb

Humanistisk Samfund (HS) har udsendt en pressemeddelelse hvori de kalder det for et psykisk overgreb på børn, at der indgår et Fadervor i morgensamlingen på nogle skoler. Jeg finder det direkte beskæmmende, at HS tager psykiske overgreb på børn så lidt seriøst, at de kan lave denne sammenligning.

Charlotte Dyremose

Vi lever i et samfund, der er opbygget af nogle traditioner, normer og værdier som vi alle i større eller mindre grad er præget af. Nogle af disse værdier holder vi af, andre finder vi bare naturlige. Og nogle værdier eller traditioner vender vi os måske ligefrem imod. Sådanne værdier og traditioner vil der til enhver tid være på alle skoler og på alle andre steder, hvor vi færdes i vores dagligdag. Nogen vil være religiøse, andre kulturelle eller måske egnsbestemte. Det skal vi ikke have ondt af. Og lur mig, om ikke det er sundt for børn at opleve, at mennesker tager traditioner og værdier seriøst og tør stå ved dem. Det kan give børnene rygstød til også selv at tage både deres egne og andres traditioner og værdier seriøst.
Kristendommen er en central del af vores kulturarv og historie her i Danmark. Og det er den uanset om man personligt kan tilslutte sig den kristne tro. Det ser vi jo også tydeligt, når Humanistisk Samfund vil skabe ritualer ikke bare for vielse og død, men også for pendanter til Kristne ritualer som dåb og konfirmation. Disse traditioner ligger ligesom højtiderne og vores fælles lutherske frisind dybt i os alle uanset religiøs overbevisning. Og derfor er det helt vanvittigt, at HS forestiller sig, at man kan fjerne alt religion fra f.eks. skolerne. Hvad skal så det næste være? Skal vi også fjerne alle traditioner, hvis ikke alle følger samme tradition hjemme? Må man tage klassen på fisketur – tænk om nogen elever kommer fra hjem, hvor man af princip ikke spiser eller skader dyr? Og må man gå på museum med historieklassen? Museet kan tænkes at have et anderledes historiesyn end enkelte børns forældre. Og sådan kunne man blive ved.
HS tror, at de skal frelse anderledes troende fra kristne traditioner. De mennesker med f.eks. muslimsk baggrund, som jeg kender, har dog langt større forståelse for troende kristne end de har for mennesker, der forkaster enhver form for religion. Og hvis disse mennesker så oven i købet også vil forkaste alle værdier og traditioner, så tror jeg ikke der er meget sympati tilbage.
Hvordan kan mennesker, der siger, de ikke tror, mene, at et Fadervor er så frygteligt anderledes end et rim eller digt? For mig som kristen er Fadervor noget ganske andet. Men skal man ikke være ganske troende for at tillægge Fadervor den store betydning, som Humanistisk Samfund gør?
Kære HS. Læg nu ikke værdierne og traditionerne for had.Kæmp i stedet for det danske frisind og lad skolerne selv vælge mellem sange, salmer, rim, digte, Fadervor og alt det andet, som skaber traditioner og sammenhængskraft – og måske oven i købet giver børnene indsigt ikke bare i egen, men også i andres tradition og kultur.

Charlotte Dyremose:
Folketingsmedlem (Kons.) Uddannelsesordfører, forskningsordfører og kirkeordfører. Formand for Folketingets uddannelsesudvalg.