Frikirker går nu sammen om mission og nødhjælp

Målet er fundraising, uddannelse og ressourcedeling. Otte frikirkeretninger er med.En raslebøsse i Brugsen appellerer til kunder om at give en skærv til udviklingsarbejde i den tredje verden. På etiketten står: ”Giv til liv – frikirkernes hjælpearbejde”.Det kan blive resultatet af samtaler mellem otte forskellige frikirkelige retninger om at koordinere missions- og hjælpearbejde.
Med i samtalerne er fem kirkesamfund og tre missionsrepræsentanter. Målet er at kunne etablere en fælles indsamling til nød- og katastrofehjælp, en fælles missionæruddannelse, og bruge hinandens faciliteter og netværk i arbejdslandene.
Samtalerne har stået på siden maj sidste år, og gruppen venter at kunne præsentere et oplæg om ”frikirkernes mission” på Dansk Missionsråds årsmøde i april.
De fem frikirkesamfund er Apostolsk Kirke, Baptistkirken, Metodistkirken, Missionsforbundet og Pinsekirken. Med i grupper er tre missionsrepræsentanter: Evangelisk Frikirke i Randers, Kirkernes Integrations Tjeneste og FrikirkeNet.
– Vi er allerede enige om at stå sammen om fundraising, fortæller Torben Madsen fra pinsekirkernes hjælpeorganisation International Aid Services. Han er tovholder på projektet sammen med Thomas Spanner fra Baptistkirkens Internationale Mission og Åse Roswal fra Missionforbundet Internationale Mission.
Frikirkerne er meget forskellige og vant til at arbejde selvstændigt. Men alle aktører har nu tilsluttet sig processen. Med det nye samarbejde vil de kunne bevare selvstændigheden og samtidig trække på hinandens ekspertise, faciliteter og netværk:
– Vi vil kunne dele viden og ressourcer om alt fra udsendelse af volontører til pension for missionærer. Vi vil kunne bruge hinandens kontakter og netværk i arbejdslandende, og herhjemme kan vi sammen lave en slags missionæruddannelse som er skræddersyet for frikirkemiljøet, fortæller Torben Madsen.
Der er ca. 300 frikirker i Danmark med tilsammen 25.000 medlemmer.