Kirkefornyer vil være biskop:
Kristendommen skal være tydelig og tæt på

– Det kristne budskab skal være tydeligt til stede i den lokale offentlighed. Den lokale kirkelige nærhed ikke må gå tabt, men skal fornys! – Det kristne budskab skal være tydeligt til stede i den lokale offentlighed. Den lokale kirkelige nærhed ikke må gå tabt, men skal fornys!

Det siger Kaj Bollmann, generalsekretær i Kirkefondet siden 1994. Han stiller nu op som kandidat til bispeembedet i Københavns Stift som afløser for biskop Erik Norman Svendsen til august.
Den mangeårige sognepræst har mange visioner for det toneangivende stift:
– Det kristne budskab skal formuleres ægte og nærværende og med gennemslagskraft i den mangfoldige virkelighed, understreger han.
Kaj Bollmann er 55 år, sønderjyde fra Als og teolog fra Århus Universitet. Han har været præst siden 1979, først i Århus-forstaden Aabyhøj og dernæst i 12 år i Kapernaumskirken i København NV. Siden 1994 har han været generalsekretær i Kirkefondet og sideløbende hermed været tilknyttet Trinitatis Kirke og Skt. Petri Kirke som prædikant – i sidstnævnte på tysk.
Så han kender Københavns mangfoldighed:
– Københavns Stift har mange ansigter. I de mange store og børnerige sogne spiller kirken en anden rolle i lokalsamfundet end i city. Og i et landsogn på Bornholm er det igen anderledes.

Vil præge lokalområder

– Til min vision for stiftet hører, at den lokale kirkelige nærhed ikke må gå tabt, men skal fornys. Kirkerne kan også i fremtiden være vigtige lokale mødesteder og være med til at forme lokalområdet. Det kristne budskab skal være tydeligt til stede i den lokale offentlighed, understreger han.
I Kirkefondet har Kaj Bollmann bl.a. arbejdet med visioner og målsætning, samarbejde og ledelse i det kirkelige arbejde. Han var medlem af biskoppens tænketank i slutningen af 90’erne og har været med i drøftelserne om den fremtidige brug af tomme kirker og har været med til at udforme idéoplæg til et kirkeprojekt i Ørestaden.
Kaj Bollmann er flittigt brugt som foredragsholder og skribent. Senest har han færdiggjort bogen ”Kirke i tiden – visioner for en folkekirke i forandring”, som udkommer til marts.
Han ønsker at fastholde samtalen mellem de traditionelle fløje i Folkekirken. Derfor tog han initiativ til ”Samtaleforum om fremtidens menigheder”, hvor ledende repræsentanter for IM, Grundtvigsk Forum, Kirkeligt Centrum og Kirkefondet deltager.
Evangeliet på nye måder
– Som biskop vil jeg prioritere højt at understøtte engagement og initiativer til at møde mennesker med evangeliet på nye og flere måder. Menighedsrådsmedlemmer, præster, andre medarbejdere og frivillige skal mærke, at de får opbakning og spillerum, når de vover sig frem på banen, siger han.
Kaj Bollmann nævner gudstjenesteliv og spiritualitet i hverdagen, de unges medejerskab til kirkelivet og den fortsatte undervisningsindsats som vigtige.
– Men helt overordnet består opgaven i at formulere kernen i det kristne budskab klart og positivt. Ikke mindst i en situation med både mange markante religiøse budskaber og tendenser, der vil begrænse religionens udfoldelse i det offentlige rum, mener bispekandidaten.
Kaj Bollmann er gift siden 2004 med Nathalie, som er uddannet økonoma og underviser indvandrerkvinder. De har tilsammen fire børn i alderen 17-21.