Bogtema
Intens Kongetids-roman

Lynn Austins romanserie om gammeltestamentlige konger fortsætter med en intens historie om Hizkija.Det er om Hizkija, der står (i 2. Kong 18,5): „Han stolede på Herren, Israels Gud; hverken før eller siden så man én som ham blandt alle Judas konger.“
Og i dette bind 2 af Konge Krønikerne hører vi om Hiz-kijas genåbning af templet og genindførelse af påskefejrin-gen, om assyrernes brutale overfald på først Nordriget, Israel, derefter deres forsøg på at belejre også Juda, Sydriget. Vi hører om, hvad kongen får sat i værk for at kunne klare en belejring, bl.a. med eta-bleringen af Siloam-tunnelen til sikring af vandforsyningen – et projekt, hvis udfald der til det sidste er spænding om i romanen.
I persongalleriet omkring Hizkija finder vi naturligvis mange af dem, der også er nævnt i beretningerne i Bibelen: Hizkijas hustru, Hefsiba, der siden bliver mor til Hiz-kijas efterfølger på tronen, den afgudsdyrkende konge Manasse; Hilkija og dennes søn, Eljakim, der ender som hofchef; samt profeten Esajas og statsskriveren Shebna. Og så er der en ung kvindelig hovedperson, som er opdigtet, Jerusha, hvis voldsomme historie væves ind i den bibelhistoriske gennem Hilkija, og hvis historie har været med til at give romanen dens titel, En sang om kærlighed.

Velfortalt historie

Romanen er letlæst og spændende nok, omend lidt forudsigelig, hvilket ikke kun skyldes, at den i hovedtræk kendes fra Bibelen. For man fornemmer rimelig hurtigt efter, at man har stiftet nøjere bekendtskab med Jerusha – og hun er blevet taget til fange af assyrerne -, hvor det bærer hen. Det spændende er ikke, hvordan det ender, men hvordan Lynne Austin får historien skruet sammen, så den kan slutte, som den gør.
Sproget i den er efter min mening rigeligt „kulørt“, Lynn Austin sparer ikke på de store ord og gør også brug af lidt for mange floskler. Men den er da ganske velfortalt og absolut læseværdig. Og jeg ser stadig frem til at læse fortsættelsen.
På bogens omslag citeres forfatteren: „Mit håb er, at læserne kan genkende sig selv i historien og oplever, at der er en kilde til mod og håb, også i deres liv. Jeg begyndte at skrive, fordi jeg var træt af ‘livet er hårdt og så dør du-bøger’, der efterlod mig uden håb. Jeg ved, at livet er hårdt, men jeg tror også, at Gud er god. Det er det, jeg gerne vil have frem i mine bøger.“ Og det lykkes godt nok.

Lynn Austin:
En sang om kærlighed
Konge Krønikerne 2
410 sider • 299,95 kr.
Lohse