Bogtema
Fra forfulgt polsk jøde til messiansk jøde i Danmark

„Sofias historie“ er en stærk og rørende beretning.Jeg er lige blevet færdig med en bog, der har rørt mig dybt. Det er en selvbiografi af den polsk-danske jøde Sofia Kuperman, der havde en meget svær barndom og ungdom, hvor hun ofte ønskede at dø. Livet var for hårdt lige til den dag, hun mødte Jesus, oplevede hans velsignelse og tog imod ham i sit hjerte. Da skete der en forandring, og en helingsproces gik i gang. I dag er hun en glad kristen, messiansk jøde.Sofia havde sin barndom i en etværelses lejlighed i Lublin, hvor hun boede med sine forældre og to ældre brødre. Forældrene var Holocaust-overlevere, der hver for sig havde mistet den, de elskede. Nu fandt de sammen, for når man ikke kan få den, man elsker, må man leve med den, man kan få. Det var ikke noget lykkeligt ægteskab.

„Jesus-morder“

Forældrene skændtes altid. Sofia siger: ”Mine brødre og jeg voksede op i en atmosfære af vrede, angst og psykisk terror”. Hun havde det dårligt med sine ældre brødre – og hun blev mobbet af sine kammerater. Som jøde blev hun kaldt ”Jesus-morder”, mens en jøde i bekendtskabskredsen, der var blevet messiansk jøde, blev kaldt ”en prostitueret jøde” af Sofias far. Da hun spurgte hvorfor, lød svaret: ”Jo, han har ladet sig døbe og tror på Jesus … føj for Satan”.
I Polen var hun venneløs. Hun følte sig skyldig. ”Ikke fordi jeg havde gjort noget forkert, men fordi jeg var jøde. At være jøde er ensbetydende med at være skyldig. Skyldig i Jesu død.”
Den ældste bror var ynd-lingssønnen, mens Sofia fik at vide, at faderen havde ønsket, moderen skulle få en abort, da hun ventede sig 3. gang. Altså også uønsket i familien.

Til Danmark

Den ældste bror emigrerede til Israel, da han ikke kunne være på universitetet som jøde. Resten af familien emigrerede til Danmark. Også her var Sofia ensom og følte sig udenfor. Hun havde svært ved at få venner og at holde på de få, hun fik. Familien var lykkelig for velstanden i Danmark, men Sofia oplevede hele tiden at leve i skyggen af Holocaust.

Ønskede at dø

Som ung ville hun forlade forældrene. Hun ville finde sig selv. Hun ville emigrere til Israel, hvor hun blev afvist af sin egen bror og vendte tilbage til Danmark efter to år. Det blev til et meget svært liv. Lægen fik ofte hendes besøg – og hun fik nervepiller. Hun ønskede igen og igen, at forældrene var døde i stedet for at overleve Holocaust, og hun ønskede selv at dø. Hun bad ofte til Gud – også om, at han ville lade hende dø.

Vendepunktet

Men pludselig skete der noget overraskende og overnaturligt. Hun kom – ved en ”fejltagelse” – ind til et kristent møde, og en indisk præst spurgte, om han måtte velsigne hende i Jesu navn. Det blev begyndelsen til en gennemgribende forvandling, så Sofia Kuperman i dag har et meget stærkt kristent vidnesbyrd, som hun fortæller, hvor hun kan komme af sted med det – også i en kronik i Politiken 28. januar 2007, ”Af en messiansk jødes bekendelser”. Kronikken førte til, at jøder, hun regnede for sine venner, vendte hende ryggen. Ny forkastelse, men Jesus Messias hjalp hende videre gennem en gribende helbredelsesproces, hvor hun også bringes til at erindre faderens sexuelle overgreb mod hende og føres gennem en heling omkring det. I dag er hun lykkelig, fordi hun er gået fra mørket til lyset. ”Det blev hurtigt en vane for mig at hilse på min far, når jeg vågnede om morgenen”, skriver hun og fortsætter: ”God morgen, Abba … Tak for den nye dag, du giver mig. Tak for søvnen i nat, jeg håber, at det bliver en god dag … med din hjælp og vejledning bliver det en god dag! Tak Abba, tak for alt.”

Stærkt vidnesbyrd

Bogen er meget stærk og rørende, men den er også et stærkt vidnesbyrd om Jesus, om hans kærlighed og magt, om hans omsorg og den helingsproces, han kan føre sårede mennesker igennem, når de vil lade ham komme til. Bogen kan varmt anbefales.

Sofia Kuperman:
Sofias historie
– en dansk jødes
bekendelser
143 sider • 148 kr.
Udfordringens Forlag