Nødvendigt opgør

I dette nummer bringer vi en række artikler om Darwin og udviklingslæren. Det er desværre nødvendigt.De fleste kristne bryder sig ikke om at have konflikter.
Heller ikke om evolutionsteorien, selv om den jo går ud fra, at jorden og mennesket ikke er skabt af Gud, men har udviklet sig fra… et eller andet, som heller ikke var skabt, men som kom fra… et eller andet.
Nogle kristne springer over, hvor gærdet er lavest, og forsøger sig med et kompromis: Vi siger bare, at Gud skabte verden gennem udvikling. Er det problem så løst?
Nej, for teorien holder ikke. Og det er urimeligt at sandheden – og troen – undertrykkes af en teori, som aldrig er bevist og som er fyldt med huller. (Se artiklerne.)

Fra 2000-2004 samlede jeg alt det stof om urtiden, som jeg kunne finde, til bogen ”Noahs Ark – fundet igen?”
Vi havde nogle ekspeditioner til Ararats bjerge i Tyrkiet, hvor et ”bådformet objekt” på netop 300 alen meget vel kan være resterne af det store skib, som Bibelen fortæller om i de første kapitler.
I den forbindelse opdagede jeg, at der i stort set alle folkeslags gamle sagn og myter findes en beretning om Noah og arken – og den syndflod, som ifølge udviklingsteorien aldrig er sket. Hvordan hænger det sammen?
Jeg opdagede også, at der er masser af fund, der tyder på, at der har været en kæmpemæssig oversvømmelse overalt på kloden. Og at der findes landkort fra før istiden.
Faktisk ville bibelens syndflods-oversvømmelse forklare mange af de fund, som i dag tilskrives ”udvikling”. Fx kan de geologiske lag være opstået gennem bundfældning under den lange oversvømmelse. Og dyrefundene i lagene kan på samme måde stamme herfra. Det regnede videnskaben også med indtil Darwin kom for skade at foreslå sin teori. Den blev desværre efterhånden den eneste accepterede forklaring på verdens tilblivelse. Hvis det blot var én blandt flere, så var det da ok. Men det er ikke ok at udelukke andre teorier – som fx intelligent design – og fastholde kun én teori som et dogme.
Videnskaben må være fri til at afprøve ALLE teorier. Også selv om evolutionsteoriens korthus falder sammen.

Af redaktør Henri Nissen

Læs også her