En festdag for Kristus

Mon ikke en kirkegænger eller to vil kigge overrasket op fra salmebogen på søndag. I undren over at skulle synge julesalmer midt om foråret.
Men sådan gør vi altså, når vi her midt i fastetiden fejrer Mariæ bebudelses dag.
En uventet søndag, der minder os om, at jul og påske hører sammen.
Overrasket – det bliver Maria også.
Sammen med det jødiske folk lever hun i forventning om den kommende Messias.
Hun kender profetierne, men det er højst uventet og overraskende, at englen Gabriel hilser hende med næsten de samme ord, som hun kender fra profetien i Esajas’ Bog kapitel 7: ”Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel”.
Englens hilsen har næsten samme ordlyd: ”Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus”.
Den største forskel er ikke navnet, men ordet ”du”.
Du, Maria, er den kvinde, som Esajas profeterer om. Nu skal de løfter, som jøderne har ventet på i århundreder, opfyldes gennem dit barn.

Sikke en besked at få. Fuld af undren stiller hun spørgsmål ved Gabriels meddelelse om, at hun skal blive gravid.
Hun er jo ikke gift og har ikke været sammen med nogen mand.
Og englens forklaring gør hende ikke meget klogere: Hun skal blive gravid ved Helligåndens direkte indgriben.
Guds kraft skal komme over hende, så hun undfanger et barn, hvis far er Gud.
Gud selv vil omslutte Maria med sit nærvær.
Det var en katastrofal besked at få for Maria.
Hun var måske ikke ældre end 16 år og var forlovet med Josef.
En forlovelse var dengang juridisk forpligtende og krævede en skilsmisse for at blive opløst.
Juridisk set var de som mand og hustru.
Men det ægteskabelige samliv begyndte først ved brylluppet, der fandt sted ca. et år efter forlovelsen.
Som gravid kunne hun nu forvente at blive forstødt af Josef til straf og ringeagt.
Det vidste hun. Alligevel bøjer hun sig for englens ord i tillid til, at intet er umuligt for Gud.
Forvirring og forskrækkelse bliver til tro og lydighed.
Maria bærer Jesus under sit hjerte. Helt bogstaveligt.
Men selv om hun på den måde indtager en særlig plads i Guds frelsesplan, er hun et passivt redskab, der lydigt bøjer sig for Guds vilje.
Hun stiller sig til rådighed.  
Allerede ved undfangelsen og løftet om Jesu fødsel forklarer Gabriel, hvem Marias barn er. Navnet Jesus betyder: Herren frelser og hjælper.
Marias barn er Frelseren. Han skal kaldes den Højestes søn.
Det vil sige, han er Guds søn, der træder frem på jorden i menneskelig skikkelse.
I Jesus Kristus forenes almagt og afmagt, evighed og tidsbundethed, allestedsnærværelse og stedbundethed i én og samme person.
Teksten til denne søndag handler om Maria.
Men dybest set er det en Kristus-tekst.
Mariæ bebudelses dag er en festdag for Kristus.
Midt i fastens bodstid kommer en glædesdag, hvor vi med undren må takke for Guds under: Gud blev menneske.
Maria fremtræder som et enestående forbillede for os.
Hun stiller sit liv til rådighed for Gud og siger ja til den vej, som Gud vælger for hende.
Hendes bøn: ”Lad det ske mig efter dit ord,” kan vi gøre til vores.
Også selv om Guds planer går på tværs og kommer overraskende og uventet.