Højskole får nyt navn

International Apostolsk Højskole har været folkehøjskole siden 1949, men begyndte som bibelskole i 1939. I 1955 flyttede skolen ind i de nuværende bygninger midt i en dejlig park, og den har elever fra hele verden. Undervisningen foregår på dansk, engelsk og fransk i et tværkulturelt kristent miljø. Der er 80 elever fra 19 nationer på det nuværende bibelskolehold.
Ved en reception den 13. marts markeres skolens nye profil og skolens navn ændres til Kolding Internationale Højskole. Der udsendes en brochurebog, og skolen præsenteres ved et nyt logo og en ny hjemmeside. I udlandet vil navnet fortsat være International Apostolic Bible College.
Flere tusind elever har været på højskolen, og det har bl.a. ført til plantning af menigheder, bibelskoler, træningscentre og børnelandsbyer rundt om i verden.
sl