Svøm med folket

Hop ud af Noas ark og svøm med folket!

Det var et af bispekandidaten Kaj Bollmanns bud på, hvordan folkekirken kommer ind i en forandringsfase, da hans nye bog Kirke til tiden – visioner for en folkekirke i forandring blev præsenteret 13. marts i København.

Kirken på bakken

– I gamle dage lå kirken på bakken, og så kunne folk jo bare komme derhen! sagde Bollmann for at illustrere fortidens samfund med landsogne og fast kirkestruktur.
– I dag lever vi i et netværkssamfund med midlertidige fællesskaber, vi er konstant i kommunikation med andre, vi er langt mere mobile. Samtidig har vi bevaret billedet af den gamle kirke ”på bakken”, som vi har forsøgt at overføre til nutidens samfund – men der skal mere til. Folks livsform har ændret sig radikalt. Derfor skal folkekirken følge med.
At gå i kirke hver søndag sker ikke mere for en børnefamilie ifølge Bollmann. Til gengæld lever vi nu i et netværkssamfund – og her ligger folkekirkens muligheder. Der skal være flere nye døre ind til kirken og flere åbne vinkler på menneskers møde med kirken. Før var det en betingelse, at folk ikke måtte have langt til kirken, men i dag er folk mere mobile. Nærværet er stadig vigtigt, men det er ikke kun en geografisk betingelse, det er også vigtigt at være nærværende undervejs i den mobile hverdag, ved familiebegivenhederne og i samfundet.

Synlig kristendom og stilhed

– Kristendommen skal være synlig, selvfølgelig også i det offentlige rum – netop i forhold til andre religioner.
Søndagsgudstjenesten eller højmessen bliver dog ikke vor tids favorit som søndagsfornøjelse, den er ikke mere i centrum, om end den er god til at fastholde vanerne for de kirkevante og udgøre ”pulsslaget” i baggrunden.
Til gengæld er det vigtigt, at kirken er nærværende ved familiebegivenheder, for familierne lever i bedste velgående med pap-slægtninge og venner, hvor familien før i tiden var en mere snæver kreds. Vi skal også tænke i forenkling og fordybelse af gudstjenesterne; og vi skal ikke være bange for at få menigheden til at deltage aktivt med følelser og fordybelse. Folk er ikke så blufærdige, som de har været.
Ord som fromhed anses nok for klamt (selv om det er godt og betyder, at man tager sin tro alvorligt), mens det at plugge ind til Gud, det kan moderne mennesker forstå.
Bollmann fortalte om de mange nye tiltag, som har fundet sted, bl.a. de åbne kirker. Bollmann roste også de nye anlednings-gudstjenester. Det er fx gudstjenester ved allehelgensdag, kyndelmisse, familiebegivenheder og kirkens højtider. Det vigtigste, kirken kan tilbyde lige nu, er stilheden – den kan moderne mennesker nemlig ikke få så mange andre steder.

Prøv nyt og lyt

Bollmann mente, at vi skal have frihed til lokal kreativitet frem for kontrol og regelstyring, mod til at forsøge nyt med risiko for at ramme ved siden af. Kirken skal ud at svømme – dvs. hoppe ud af Noas ark og svømme med folk. Bollmann påpegede, at vi skulle være bedre til at lytte i stedet for kun at være gode til at give svar.
At leve et troværdigt liv, at være et vidne både i ord og gerning er bedre end autoritet og institutioner for at nå folk i dag, men kirken skal spille på udebane, og det er netop det, Bollmanns nye bog handler om. Samtidig handler det hele om at forkynde Jesus som verdens frelser, det er jo folkekirkens opgave!

Bogen er udkommet på Unitas Forlag. Pris: 199 kr.