Befolkningstallet i frit fald

Abort og befolkningskontrol vil på sigt tynde ud i antallet af mennesker på jorden.Fertiliteten er stødt faldende. Det voluminøse antal mennesker på jorden skyldes primært, at vi lever længere, mens abort og systematisk befolkningskontrol uundgåeligt vil tynde ud i kommende generationer.

Antropologen Steven Mosher går i en ny bog op med umenneskelig befolkningskontrol.

Det fortæller antropologen, Steven Mosher i bogen, Population Control – Real Costs, Illusory Benefits (Befolkningskontrol – reelle omkostninger, illusoriske gevinster, red.).
Steven Mosher er leder af organisationen, Population Institute Research (PRI), der blandt andet har til formål at kortlægge konsekvenserne af den politisk bestemte befolkningskontrol.

Stopfodret med en myte

– Vi er blevet stopfodret med den teori, at der er for mange mennesker til, og at det derfor er nødvendigt at ty til umenneskelige handlinger for at frelse menneskeheden – eller i det mindste et særligt fortjenstfuld udsnit af den, fortæller Steven Mosher, der kalder opfattelsen af befolkningstilvæksten for en ”myte.”
– Det der i virkeligheden foregår i disse år er ikke en befolkningseksplosion, men det modsatte: en implosion, nemlig et markant fald i antallet af fødte børn og derfor på længere sigt et fald i verdens befolkningstal, fastslår antropologen, der blev modstander af abort, da han for år tilbage overværede en tvangsabort i Kina, hvor en syv måneder gammel baby blev fjernet ved kejsersnit.

Kurven knækker

Steven Moshers analyser går således i rette med FN’s beregninger, ligesom han er kritisk overfor de metoder, der anvendes for at begrænse retten til at sætte børn i verden.
Såfremt hver kvinde fortsat som nu føder 2,6 børn i gennemsnit, vil befolkningskurven ifølge den amerikanske antropolog knække om cirka 30 år. Herefter vil antallet begynde at rasle ned, og menneskeheden gå ind i det næste århundrede med færre end fem mia.

Afviklingen er i gang

Ifølge bladet, RFM-nyt, der udgives af Landsbevægelsen for Respekt for Menneskeliv, er ud- eller afviklingen allerede i gang.
Bladet peger således med FN’s egne tal på, at der i et land som Rusland var 143 mio. indbyggere i 2005. Et antal, der om 40 år vil være reduceret til 112 mio.
Foruden det umenneskelige aspekt ved befolkningskontrol og tvangsaborter er det Steven Moshers ærinde, at pege på den fejlslutning, at menneskeheden trues af for mange fødsler.
– Der er populært sagt ikke blevet flere af os fordi vi formerer os som kaniner, men fordi vi er holdt om med at dø som fluer, konkluderer han.