Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5.50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg

Spørgsmål 1:

Forandret mig til det gode

Kære Orla Lindskov
Jeg er en mand i 60-års alderen. Jeg prøver ud fra Bibelen at få en forståelse af livets mening. Men hvad er meningen med lidelsen?
Mit liv har ikke været uden lidelse. Jeg er troende, men har svært ved at forstå, hvorfor der har været så megen lidelse i mit liv. Tidligere troede jeg fuldt og fast på, at når jeg havde den faste tro på Gud, så ville Gud spare mig for lidelse.
Jeg ville selvfølgelig ikke have været den, jeg er i dag, hvis mit liv havde været lutter medvind. Mine børn siger, at jeg har forandret mig meget i den gode retning. Men de har alligevel ondt af mig, især nu da jeg også er blevet syg med en for lægerne uhelbredelig sygdom. Kunne jeg få dig til at bede for mig og også sende mig en salvedug. Jeg læser jo her i din Brevkasse i Udfordringen, at en salvedug har hjulpet mange mennesker.
Mvh.
”Kaj.”

Svar 1:

Gud formår at vende lidelsen til noget godt

Kære ”Kaj”
Der er et sted i Bibelen, som har stor betydning for mig, når det gælder om at få lys over det dunkle spørgsmål om lidelsens mening. Stedet i Bibelen finder vi i Romerbrevet kap. 8, vers 28, hvor der står disse ord: – ”Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. ”
Men hvis det ord virkelig skal blive levende for os i hele sin storhed, så er der flere ting, vi skal have klarhed over.
Dette ord siger os, at Gud formår at vende lidelsen og alt det svære til det gode og til noget godt. Men vi må være på det rene med, at der ikke står, at Gud giver dem, der tror på ham en automatisk beskyttelse mod det onde, mod lidelsen i verden. Vi bliver jo ikke kristne for at Gud skal gøre det for os, som vi vil, eller for at få et behageligt liv.
Der er flere, der har forladt Gud og troen, og som sagde noget lignende: – ”Jeg tror ikke længere på Gud. Jeg var nemlig i en stor nød. Da vendte jeg mig til Gud og bad ham hjælpe mig ud af nøden. Men jeg blev ikke hjulpet. Derfor holdt jeg op med at tro på Gud.”
Men hvis kristendommens indhold var, at jeg med mine bønner havde magt til at få Gud til at gøre det, som var min vilje, så var kristendommen jo en slags magi. Det er kristendommen ikke. Det er altså ikke tilfældet, at kristne mennesker bliver sparet for lidelser. Paulus taler endda om Kristus-lidelse. Det læser vi i hans brev til Filipperne kap. 1, vers 29: – ”For I har for Kristi skyld fået skænket den nåde ikke blot at tro på ham, men også at lide for hans skyld –”.
Det var kærligheden til Gud, der var det faste punkt for Paulus. Eller vi kan snarere sige, at det var Guds kærlighed til ham i Jesus Kristus, der var det faste punkt. Ud fra det faste punkt betragtede han alt, hvad der skete i hans liv.
Hør blot, hvad han skriver i Romerbrevet kap. 8, versene 35-39:
”Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse, sult eller nøgenhed? Fare eller sværd? – som der står skrevet: På grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagtefår. Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.”
Vi ved også, at disse svære ord ikke bare var teologisk teori for Paulus. Han havde oplevet det, han skrev om, på sin egen krop. Der ligger altså livs-erfaring i det, han skriver.
Jeg vil gerne tale varsomt og stilfærdigt om lidelsens mening. Men jeg ved, at nogle har formået at bære alt det, som ramte ind i deres liv af lidelse og af ondt. Der var kun én ting, der bar dem igennem: – de elskede Gud, og de overgav det onde og lidelsen til ham.
”Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, -” – Der er en, som har sammenlignet disse ord med Ararats bjerg, hvor man kan finde fodfæste, selv om Syndflodens bølger skyller hen over os.
Når alt kommer til alt, er det kun Guds kærlighed, der kan bære os igennem.
Jeg har bedt for dig og sendt dig en salvedug, som jeg har bedt over i det store navn Jesus Kristus. Men jeg håber også, at mit svar kan blive dig til trøst og til hjælp.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Tænker på sygdom hele tiden

Kære Orla
Jeg beder hermed om din forbøn og en salvedug. Anledningen er, at jeg i mange år har lidt af en tarmsygdom, og jeg har været indlagt og til behandling snart mange gange, men uden et helbredende og endeligt resultat.
Fysisk har jeg det ikke godt, men heller ikke psykisk. Min mor prægede mig meget med sin frygt for sygdom. Denne frygt har jeg overtaget og lidt af, lige siden min barndom. Den forpester min tilværelse og gør, at jeg tænker på sygdom og på min krop hele tiden. Jeg ønsker, at Gud skal befri mig både fysisk og psykisk. Derfor har jeg nu taget mig sammen og skrevet dette brev til dig.
Mvh. ”Bent”

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vi skal tro på Guds kærlighed og helbredende kraft

Kære ”Bent”
Jeg har bedt for dig og sendt dig en salvedug. Men jeg vil også gerne sige et par ord til dig. Et af problemerne ved sygdom er, at vi i høj grad fristes til at være optaget af kroppen, når vi faktisk allermest har brug for at koncentrere os om det åndelige og om bønnen, som kan helbrede. Det kræver åndelig disciplin at få vendt op og ned på det.
Det siges, at Helligånden træder til side, når der er frygt tilstede. Helligånden ønsker, at vi skal tro på Guds kærlighed og Guds helbredende kraft. Men mange tror mere på, at sygdom kan slå dem ihjel, end på, at Gud kan helbrede dem. Vi har derfor brug for at åbne vores sind og tanker for Guds kærlighed, som vi møder den i Sønnens navn.
Guds kærlighed forandrer den måde, hvorpå vi tænker på vores krop og på vores sygdom. Helbredelse kommer af forening med Guds kærlighed. Sådan oplever jeg det.
Helbredelse er også resultatet af en forandret oplevelse af vores krop og af vores sygdom. Den forandrede oplevelse består i, at vi reagerer med kærlighed frem for med frygt over for vores krop og over for vores sygdom. Men jeg ved, hvor svært det kan være for nogle at komme af med barndommens påvirkninger. Men jeg vil bede for dig om, at det må ske, for frygt for sygdom tiltrækker faktisk sygdom. Det, vi har fokus på, får vi mere af.
Orla Lindskov

Vores oplevelse:

Vi har oplevet hjælp og helbredelse

Kære Orla Lindskov
Det er altid en berigelse at læse dine dybtgående svar i din Brevkasse i Udfordringen. Det er også udviklende at blive bekendt med de problemer, som nogle af læserne tumler med.
Vi har tidligere oplevet hjælp og helbredelse gennem din forbøn for os ved hjælp af salveduge, og vi er taknemmelige for, at vi må bede dig om forbøn mere end én gang.
Jeg har nu fået en ny lidelse, som jeg ønsker skal blive helbredt uden et operativt indgreb. Jeg vil gerne, at du også beder om, at jeg må tage det på den rigtige måde: hvile tillidsfuldt i troen på Guds omsorg og i troen på Guds berøring til fuld lægedom.
Kærlig hilsen fra
K.


Artiklen fortsætter efter annoncen: