At modtage og give Guds kærlighed

Guds kærlighed møder vi i skabelsens evangelium og dernæst i frelsens evangelium. Som mennesker, der modtager Guds kærlighed, er vi skabt til at leve et diakonalt liv. Bogen At give det videre bygger bro mellem virkelighed og ideal, hvor man kan opleve sig kravlende rundt nede i bunden af skalaen. Hvordan opnås balance mellem de høje idealer, man ofte slår sig til blods på – idealer som holdes højt gennem bl.a. Guds ord og forkyndelse?

Øjenåbner: diakoni

Øjenåbneren for en ny begyndelse blev her diakonien. Diakoni som samler trådene til en klargørende, befriende og udfordrende forståelse af kristent liv og tjeneste.
”Hold ikke det gode tilbage fra den, som har brug for det, når det står i din magt at yde det” (Ordspr 3,27). Det betyder, at man skal bruge sine evner og ressourcer og muligheder, som man er udrustet med fra skaberens hånd. Bogen lægger op til, at man ikke skal være så hård i bedømmelsen af sig selv. Alle kan række værdifulde dråber af Guds kærlighed videre til andre.
At være et menneske, der er elsket af Gud, og som derfor gerne vil give lidt af denne kærlighed videre, er det centrale budskab bogen igennem. Og det kan vi blot ved at være menneske sammen med andre mennesker.
Bogen er opdelt i to hovedafsnit: I første del sætter forfatteren fokus på Guds kærlighed til mennesker gennem skabelsen og frelsens evangelium. Anden del fører frem til forståelsen af, at i evangeliet ligger nøglen klar til os, når vi selv ønsker at give Guds kærlighed videre til andre.

Studiemateriale om diakoni

Sidst i bogen er der ca. 25 siders studiemateriale, der primært omhandler diakoni. Studiematerialet er derudover tilgængeligt på www.foreningagape.dk. Det består af oplæg, spørgsmål og øvelser, alt sammen medvirkende til personlig refleksion.
En bog om at modtage og give Guds kærlighed. Bogen er skrevet i et flydende sprog, der er let at tilegne sig.

Heine Holmgaard:
At give det videre – med øjne, ører, hænder og mund
208 sider • 149,95 kr. • Lohse