Fagbevægelse fremhæver det kristne menneskesyn

Formand beklager, det kristne menneskesyn er mindre fremherskende end det marxistiske.I en tid, hvor der forfattes flere fyresedler end ansættelseskontrakter, er det ikke lige meget, hvilket menneskesyn, der er fremherskende.

– I den kristne forståelse har et menneske ikke sin værdi i sit arbejde, siger landsformand i Kristelig Fagbevægelse, Søren Fibiger Olesen.

I positions- og præstationssamfundet, hvor mange finder deres værdi og identitet i det de gør – frem for det de er – kan stigende arbejdsløshed være svært at takle.
Den problematik blev taget op på Kristelig Fagbevægelses repræsentantskabsmøde i Fredericia i begyndelsen af maj.
– Når arbejdsløse ikke kun rammes økonomisk, men også på det menneskelige plan, skyldes det, at vi i alt for stor grad kobler vores identitet op på den titel eller det arbejde, vi udfører, fastslog Kristelig Fagbevægelses landsformand Søren Fibiger Olesen, der kaldte det ”marxistisk inspireret” at vurdere menneskers værdi ud fra deres arbejde og arbejdsevne.
Samtidig beklagede han, at det kristne menneskesyn ikke er mere fremherskende, fordi det har et meget mere positivt syn på, hvad det vil sige at være menneske.
– I den kristne forståelse har et menneske ikke sin værdi i sit arbejde, sine evner eller sin position i samfundet, men i, at vi alle er skabt med stor værdi.
– Derfor er mennesker uden arbejde lige så værdifulde som dem, der har et job, lød det fra landsformanden.

Naturligt gerne
at ville have et job

Samtidig fremgik det dog af Søren Fibiger Olesens beretning, at Kristelig Fagbevægelse betragter det som naturligt, at man gerne at ville have et arbejde, ligesom fagforbundet yder en aktiv indsats for at hjælpe sine medlemmer fra ledighed til beskæftigelse. Og helst til helt at undgå at blive arbejdsløse.
I den forbindelse pegede Søren Fibiger Olesen på, at der er analyser, som viser, at det især er de ufaglærte job, der forsvinder fra arbejdsmarkedet.
Derfor opfordrede han unge til at uddanne sig og tage så lange uddannelser som muligt. Ligesom han opfordrede alle i job til at være opmærksomme på, om de har behov for at videreuddanne sig for at kunne blive ved at være eftertragtede på arbejdsmarkedet.
Uanset kategori, kompetencer og svingende konjunkturer, betonede landsformanden dog den kristne anskuelse, at mennesker er andet og mere end blot det de beskæftiger sig med.