Det går ikke helt som præsten prædiker i USA

Næsten ni ud af amerikanere er kristne, men de slider ikke på kirkebænkene.Det gængse billede af amerikanske søndagskristne krakelerer en smule i en undersøgelse foretaget af Associated Press-GfK.

Den lutherske biskop Martin Marty mener, præster bør tage kontroverielle emner op.

I undersøgelsen identificerer næsten ni ud af ti sig som kristne. Alligevel oplyser kun omkring en tredjedel, at de deltager i gudstjenester minimum en gang om ugen.
I undersøgelsen, der også omhandler emner som moral, politik og økonomi, betegner 40 pct. sig som ”genfødte” kristne. Selvom 86 pct. af befolkningen ganske vist opfatter sig som kristne, indebærer det ikke nødvendigvis en opfattelse af at være ”født på ny”.

Foruroligende tavshed

Divergensen i den kristne selvopfattelse afspejles også i andre besvarelser.
Eksempelvis går 51 pct. af de adspurgte ind for fri abort. Heraf mener 19 pct., at abort i alle tilfælde bør være tilladt, mens 33 pct. svarer, det bør tillades i de fleste tilfælde.
Også synet på terrorbekæmpelsen bliver berørt. Her svarer 47 pct., at anvendelse af tortur aldrig eller sjældent kan retfærdiggøres, mens 55 pct. vurderer, at tortur ofte eller nogle gange er berettiget.
I en kommentar til undersøgelsen siger den indflydelsesrige, lutherske biskop Martin Marty til Christian Post, at kirkeledere ikke i tilstrækkelig grad forholder sig til de kontroversielle emner.
– Tavshed om disse emner er altid foruroligende, siger biskoppen, der tilføjer, at man nok må forvente en vis kløft mellem prædikestol og polls.
Undersøgelsen kan ses på: www.ap-gfkpoll.com