Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5.50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg

Spørgsmål 1:

Dæmoniske kræfter

Spørgsmål, der blev stillet ved mit seminar i Kvaglund kirke, Esbjerg:
Kan dæmoniske kræfter
hindre eller forsinke guddommelig helbredelse?

Svar 1:

Den Ondes brændende pile

Det vil jeg ikke udelukke. At bevare et godt helbred og at modtage guddommelig helbredelse er jo et langt stykke af vejen en kamp i tro.
Ifølge Bibelen foregår der en åndelig krig her på jorden, ja, i hele himmelrummet og universet. Det beskrives med al tydelighed i Efeserbrevet kap. 6, fra vers 10 til og med vers 18:
– ”I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb. Thi for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje, og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den Ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord. Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i Ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige —”
Her beskrives det klart og tydeligt, at vi står i en åndelig krig, ikke mod kød og blod, men ”mod ondskabens åndemagter i himmelrummet”; det er også de kræfter, du kalder dæmoniske kræfter.
Jeg tror, at ondskabens åndemagter i himmelrummet, de dæmoniske kræfter kan både forsinke og hindre guddommelig helbredelse, dersom vi ikke tager Paulus’ formaning alvorligt. Han taler om, at Djævelen forsøger at snigløbe os. Han opfordrer os derfor til at tage Guds fulde rustning på.
Han siger, at vi skal være stærke i Herren, og stærke i Herrens vældige styrke. Det nytter altså ikke at forsøge at være stærke i vores egen styrke. Vi bør bemærke, at Paulus minder os om, at det er med troens skjold, vi kan slukke alle den ondes gloende pile. Men hvordan kan vi løfte troens skjold?
At løfte det store navn Jesus Kristus op mod fjendens angreb, det er en effektiv måde, hvorpå vi kan løfte troens skjold. Og med troens skjold kan vi faktisk slukke alle den Ondes brændende pile. Bemærk at der står alle den Ondes brændende pile.
Grib også Åndens sværd som er Guds ord, står der. Ja, Djævelen, som er løgnens far, må vige for os, når vi konfronterer ham med sandheden og løfterne, som vi finder dem i Bibelen. Det er derfor meget vigtigt i den åndelige krig, at vi kender Guds ord, kender Bibelen.
Til slut påpeger Paulus vigtigheden af bøn, forbøn og bøn i Ånden, og han siger, at vi skal holde os vågne, hvilket betyder åndeligt vågne.
Jeg tror som før omtalt, at ondskabens åndemagter, de dæmoniske kræfter kan snigløbe os og både hindre og forsinke guddommelig helbredelse, dersom vi ikke tager Paulus’ formaninger alvorligt, sådan som vi møder dem her i Efeserbrevet kapitel 6.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Lykkes det at bryde den onde cirkel?

Kære Orla Lindskov
Jeg har været mange gange i terapi. Jeg har været i kvindestøttegrupper. Jeg har været i Women Aglow. Jeg har grædt mange tårer. Jeg har skrevet dagbog. Jeg har udtalt bekræftelser. Jeg har proklameret min befrielse på åndelige møder. Alle har så gerne villet hjælpe mig. Jeg har udført så meget indre arbejde, som jeg har kunnet. Men jeg medfører stadigvæk barndommens og ungdommens sår som usynlige ar i mit indre. Jeg kan nu desværre se, at jeg giver så meget af min egen indre smerte videre til min mand og mine børn, ofte som en ukontrolleret vrede.
Kan det da aldrig lykkes for mig at bryde den onde cirkel?
Hilsen fra
En kvinde på 34.

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det er kun Gud og Guds ånd, der kan bryde den onde cirkel

Kære kvinde på 34.
I hvert eneste hjerte findes der et indre rum, hvor vi opbevarer vore dejlige minder og vore livs-skatte. Men her opbevarer vi også vores smerte. Vi opbevarer her skeletterne fra vores fortid, angsten fra vores barndom og al vores usikkerhed, al vores fortids rædsel.
Vi lærte ikke alle som børn, at vi under alle forhold skulle stole på Guds kærlighed. Vi har derimod alt for ofte lært at skulle fungere og klare os selv i fraværet af Guds kærlighed.
Derfor tumler mange ind i voksenlivet som knækkede væsener. De medfører barndommens sår og ar i deres hjerter. Smerten herfra siver stille og roligt ud fra de sårede områder, ikke altid som sårede tårer. Tit og ofte sker det som vrede, og i dit tilfælde som ukontrolleret vrede.
Ofte mærker andre mennesker ikke din indre smerte. Det, de oplever, er den smerte, de selv bliver påført af dig, på grund af din indre smerte. Den onde cirkel drejer endnu engang rundt og tildeler mænd, kvinder og børn nye angstoplevelser.
Du skriver, at du har været i kvinde-støttegrupper. Du har været i Women Aglow. Du har grædt mange tårer. Du har skrevet dagbog. Du har udtalt bekræftelser. Du har proklameret din befrielse på åndelige møder. Du har udført så meget indre arbejde, som du har kunnet, og det, du ønsker nu, er, at den onde cirkel bliver brudt. Det, du ønsker nu, er ikke fortsat familie-drama, men fred.
Jeg tror, at du har gjort, hvad du formår. Din bøn skal nu være, at fortiden ikke må blive ved med at gentage sig.
Jeg tror, at du skal bede en stille bøn og indbyde Guds ånd til at træde ind i dig og ind i din familie og forvandle de tanker, du bærer med dig fra fortiden.
Du har kæmpet så meget,
og du er træt. Du har anstrengt dig så meget, for at alt skulle blive anderledes og godt. Men det er kun Gud og Guds ånd, der kan bryde den onde cirkel. Du har gjort, hvad du kunne. Nu er der brug for et Guds mirakel. Jeg vil bede om et mirakel til dig og din familie. Gud ønsker, at den onde cirkel skal blive brudt. Han ønsker, at du og din familie ikke skal lide mere.
På Jorden som i Himlen. Morgen og aften. Dag og nat.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål 3:

Det er en dejlig sang

Kære Orla Lindskov
Vi synger så ofte sangen: ”Løfterne kan ej svige,—-”. Det er en dejlig sang, synes jeg. Men kan du nu meget kort fortælle mig, meget kort, hvad er forholdet mellem troen og løfterne. Jeg vil nærmest gerne have dit svar i stikordets form. Sådan skal jeg nemlig bruge det.
På forhånd tak A.K.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Svar 3:

Meget kort!

Kære A.K.
Jeg vil svare meget, meget kort og i stikordets form:
-”Troen omskaber løfterne til synlig form.”
Orla Lindskov

Min oplevelse:
Kære Orla Lindskov
Først på året skrev jeg til dig og bad om en salvedug. Jeg havde smerter i spiserøret, og der var meget mad, som jeg ikke kunne tåle. Desuden havde jeg døjet med forhøjet blodtryk i halvandet år efter en hjerteklapoperation. Jeg døjer slet ikke mere med spiserøret, og mit blodtryk er nu stort set i orden.
Men nu har jeg fået astma. Det kniber lidt med at få vejret hver dag, og i søndags fik jeg et grimt anfald. Jeg fik en inhalator af lægen, men hvis Gud vil gøre mig rask, vil jeg tage imod det og ikke nøjes med at blive lappet på. Vil du bede for mig og bede over min salvedug igen.
Må Gud velsigne dig og din gerning.
De kærligste hilsener fra B. J.