Byttede borgerskab for at virke for vækkelse

Familien Chandran har rødder i Singapore. Men for 16 år siden førte Gud dem til Danmark.
De er overbeviste om, at Gud vil sende vækkelse over landet og har derfor besluttet at blive danske statsborgere.For 16 år siden forlod Ravi og Lillian Chandran deres hjemland, Singapore, for at forkynde om Guds herlighed i Europa. Nu er de ikke længere singaporeanere, men danskere.

– Jeg fik et syn og tror, Gud viste mig, at han vil ramme Danmark med en vækkelse, som spreder sig til Sverige, Norge og jorden rundt, fortæller Ravi Chandran, der sammen med sin familie har skiftet Singapore ud med Danmark.

Ravi og Lillian Chandran havde tjent Gud i mange år i blandt andet Indien, Ghana, og Uganda. Efter en kort periode på Filippinerne vendte de tilbage til Singapore.
Efter så mange år borte fra deres hjemland følte de sig rastløse, fordi de indså, at de hørte mere til på missionsmarken end i Singapore.
– Jeg vil beskrive det som at være en blomst, der er hevet op ved rødderne, siger Ravi.
Det var Lillian, der først fik fornemmelsen af, at Gud kaldte dem til Europa, mens Ravi tøvede, fordi han mente, at Gud ville sende dem til et varmt klima som Afrika.
En dag spurgte en ven fra Wales i Storbritannien dem, om de ville arbejde i en kirke i Danmark. De sagde ja til en to-årig periode og bor stadig i Danmark efter 16 år.

Det første indtryk

Ravis første indtryk af Danmark var i store træk positivt.
– Jeg var vant til et varmere klima, men jeg nød det kølige vejr og de mange skyer. Jeg syntes, at Danmark var et rent land, hvor jeg følte mig tryg, og jeg betragter de fleste danskere som ærlige og høflige, siger Ravi.
– Min første opgave var at være præst i en dansk frikirke og lære sproget. Derefter skiftede jeg til en international frikirke, hvor jeg var præst i ni år. Kirken bestod af folk fra forskellige kirkebaggrunde, men var alligevel nødt til at indordne sig under trosretningens traditioner.
– Jeg syntes, at det var anstrengende. Derfor startede jeg International Community Church (International Kristen Fællesskab), som var tværkirkelig.
– Vi havde et mål, som stadig gælder, om at vi ikke vil strides om vores forskelligheder. I stedet ønsker vi at drage fordel af vores enighed. Så kan vi finde ud af alle detaljerne, når vi er i himlen.

Gud vil ramme Danmark med vækkelse

Ravi havde også tidligere erfaring med at opstarte nye kirker i de lande, hvor familien har boet.
– En kirke, jeg har hjulpet med at opstarte i New Delhi i Indien, eksisterer stadigvæk efter 24 år, ligesom jeg var formand for en kirkeretning med cirka 300 kirker i Uganda, fortæller han.
På trods af hans erfaring og og et frugtbart virke i International Christian Community Church, der har til huse i Fredens Kirke i Ryesgade, København, har livet som troende i det danske samfund ikke været let for ham.
– Danskerne er kendte som meget liberale, og de kan også være meget afvisende over for Bibelen. Der var en tid, hvor jeg tænkte, at hvis jeg kunne overleve i Uganda under en krig, så kunne jeg overleve hvad som helst. Nu tror jeg, at hvis jeg kan overleve Danmark med min tro, kan jeg overleve hvad som helst, bemærker han.
Men på et tidspunkt ændrede Gud hans opfattelse.
– Engang, mens jeg fastede, vågnede jeg klokken tre om morgenen med en fornemmelse. Jeg fik et syn og tror, Gud viste mig, at han vil ramme Danmark med en vækkelse, som spreder sig til Sverige, Norge og jorden rundt. Når Danmark har sin mørkeste tid, vil der komme mirakler, så alle, der ser på dem, vil sige, at de er fra Gud.
Umiddelbart tænke Ravi: ”Kan noget ske i Danmark og blive hørt jorden rundt?”
– Senere kom begivenheden med Muhammed-tegningerne, og jeg så, hvordan så lille et land kunne skabe så stor en debat, husker Ravi, der forventer en vækkelse uden navn eller ansigt.
– Det betyder, at Gud ikke bruger en enkelt kirke eller prædikant, men almindelige mennesker, som beder for hinanden og oplever tydelige helbredelser.
– Danskerne er skeptiske af natur, men når de ser ægte mirakler, vil de begynde at brænde for Gud.
I vikingetiden tog danskerne på togter for at røve og plyndre. Ravi mener, at den dna, der gjorde dem istand til at krydse grænser stadig er der, og at de vil blive sendt ud med evangeliet, fordi Guds kærlighed tvinger dem.
Ravi mener også, at troende fra udlandet vil spille en stor rolle i den kommende religiøse forandring. Han er endog blevet nævnt flere gange i en artikel i The Washington Post angående den religiøse indflydelse, udlændinge har i Europa.
The Washington Post citerer Ravi således: ”Da vi blev kristne i Østen, læste vi i Biblen: ”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple”, og ved I hvad: Nu vender vi tilbage til Vesten.”
– Da journalisten interviewede mig, anede jeg ikke, hvor stor artiklen ville blive. Jeg troede, at den ville stå i et lille hjørne og ikke i den forreste del af avisen.
– Jeg var overrasket over, hvor mange mennesker, der læste den jorden rundt. Faktisk var der en ven, som jeg ikke havde hørt fra i 27 år, der fik fat i mig på grund af artiklen.
Ravis kirke i Danmark begyndte med cirka 50 personer, og den fortsætter med at vokse. Nu tæller den 120 medlemmer.

Ankeret holder os fast

Synet fra Gud har været et anker for ham og haft stor indflydelse på både hans og Chandran-familiens beslutning om at blive danske statsborgere.
Han tror, at hans del af vækkelsen består i at bede, være til stede i Danmark og lære troende at tænke på kirken uden de sædvanlige rammer, som er etableret gennem årenene.
Ravi mener, at de kristnes funktion omkring vækkelsen er at bede og øve indflydelse i samfundet, ikke omvendt.
– Kirken skal frigøre sig fra sine gamle traditioner og fortælle evangeliet på en nutidig måde, der er forståelig og relevant for menneskers liv.
– Jeg tror, at kristne skal være i verden, men ikke af verden, siger Ravi, der af samme grund har involveret sig i aids-rådgivningsarbejdet Crossover, der hører under AIDS-Fondet og særligt er rettet mod etniske minoriteter.
– Der kan jeg lære om menneskers behov, høre deres hjerter slå og forstå, hvad man kæmper med. Så kan jeg forkynde evangeliet for deres hjerte.
– Det er også vigtigt, at vi kan gøre vores tro naturligt åndelig og åndeligt naturlig, så vi ikke frygter folk. Vi skal være grundfæstet i vores forståelse af, hvordan Gud når os.
Ravi fortsætter med at forkynde, at der er håb for Danmark, og Gud har bekræftet budskabet for ham mange gange.
Af Craig Deaton