Vi har brug for forandring

Jeg har ikke meget sans for kristne, der hele tiden beklager afkristningen og tilstanden i verden. Meget af det kan være sandt, men det forandrer ingenting. Alligevel er sandheden, at vi har brug for forandring.Arnfinn Clemmensen
Pastor i Karisma Center, Stavanger, Norge

Men forandringen handler ikke først og fremmest om verden, men om os kristne.
Ærkebiskop William Temple sagde i sin tid: ”Kirken er den eneste institution på jorden, der eksisterer til fordel for dem, der ikke er medlemmer.”
Vi må ret og slet forandre vor tankegang og begynde at tænke og leve udadvendt. Med andre ord: ud af det indadvendte og ind i det udadvendte.

Trivsel i menigheden

Hvordan er menigheden, vi tilhører? Er den attraktiv, åben og varm, sådan at nye mennesker vil trives, ja, til og med mennesker, der ikke tror eller kun er begyndt på troens vej?
Har menigheden – du og jeg – venner, der ikke er kristne? Jesus var ”toldere og synderes ven”, og de flokkedes omkring ham for at være sammen med ham.
Jeg har lyst til at udfordre dig på et ærligt spørgsmål. Ville du selv komme i din egen menighed, hvis du var ny i byen og ledte efter en menighed?
Vi må bare indrømme, at der er mange kedelige og uinspirerede møder og mange indadvendte og egoistiske holdninger…

Hvad har vi at tabe?

En del menigheder har mange unge til ungdomsmødet fredag eller lørdag, men hvor er de om søndagen?
I stedet for at kritisere dem bør vi hellere involvere dem i, hvordan mødet eller gudstjenesten skal være. Det vil indebære en anden mødestil og musikstil, men hvad har vi at tabe?

Uddrag fra Arnfinn Clementsens blog
på adressen: www.clementsen.org/blog/
Her kan teksten læses i fuld længde.