Rekordindsamling kan give 70 nye kirker

En storstilet indsamling i 2007 er nu blevet til 32 nye kirker i Østafrika – og yderligere fem er på vej. Der bliver bygget yderligere 33 kirker, hvis alle løfter om bidrag bliver indfriet.Sjældent bliver penge omsat til så konkrete resultater som de kirker og tusindvis af glade afrikanere, som er resultatet af en indsamling i Mariager i 2007.

Birgitte og Søren bygger 100 kirker om året ud fra deres nye værksted.

Aldrig før eller siden er der kommet så mange penge ind – 1,28 mio. kr. – på en enkelt aften på Pinsekirkernes SommerCamp. Pengene kom både ind som kontanter og som såkaldte ”trosløfteofre”, hvor giveren forpligter sig over for Gud til at give et bestemt beløb over en fastsat tidsperiode. Indtil nu er 698.000 kr. kommet ud at arbejde i Nordkenya og Sydsudan, hvor de forvandles til nye kirker.
– Vi har bygget 32 kirker – 19 i Nordkenya og 11 i Sydsudan – og endnu 5 er på vej, fortæller Søren Pedersen, der er udsendt til Kenya med en vision om at bygge kirker på samlebånd ud fra et værksted i den strategisk beliggende by Eldoret.
Bliver resten af løfterne fra 2007 indfriet, kan yderligere 33 landsbyer i unåede områder i Nordkenya og Sudan få en kirke. Og det betyder en øget tilstrømning af mennesker.

100 kirker om året

– Hvis vi regner med, at hver kirke i gennemsnit får 50 nye medlemmer om året i 10 år, bliver det til 35.000 nye kristne, siger Søren Pedersen.
Søren Pedersen rejste til Kenya sammen med sin hustru Birgitte i 1996 og bygger ca. 100 kirker om året. Hvor andre missionærer traditionelt har startet nedefra med sokkel og mursten, begynder Birgitte og Søren og deres 18 afrikanske medarbejdere med taget. Søjler placeres solidt i huller med beton i jorden, tagspær fastgøres til søjlerne, og tagpladerne skrues så på spærrene. På den måde har menigheden i løbet af få dage tag over hovedet og kan så i ro og mag selv bygge murene op. En kirke koster typisk 15.000 kr. De fleste af pengene doneres fra Danmark.

Mangler 300.000

Der blev givet trosløfter om 1,28 mio. kr. på rekordindsamlingen i 2007. De 200.000 er efter aftale brugt til færdiggørelse af værkstedet i Eldoret. Pinsekirkernes SommerCamp får 10 pct. af alle indsamlinger til dækning af stævneudgifter – det er 127.000 kr. Pengene formidles gennem Pinsekirkernes hjælpeorganisation International Aid Services, som blot skal have dækket udgifter til porto m.v.
Da nogle af løfterne fra indsamlingen spænder over en længere årrække, mangler kun ca. 300.000 kr. at komme ind i år.
– Tænk hvis bare nogle af pengene kom ind, så ville vi kunne starte produktionen med det samme, siger Birgitte og Søren Pedersen, der er udsendt af Pinsekirken i Esbjerg.