Rødding Frimenighed 100 år

Søndag den 29. november var det 100 år siden, Rødding Frimenighedskirke blev bygget øst for Danmarks første højskole, Rødding Højskole.– Vi holder af det Guds hus, som vore forgængere byggede her for flere generationer siden. Men huset er ikke hovedsagen. Menigheden, den gudstjenestefejrende menighed er hovedsagen. Dengang som nu bestod Frimenigheden af levende stene – af levende ord og levende mennesker, siger kirkens nuværende præst, Mette Geil.
Danske valg- og frimenigheder bygger på samme bekendelse som Folkekirken. Valgmenigheder er formelt en del af Folkekirken og under tilsyn af provst og biskop. Det er frimenigheder ikke, da de formelt står uden for Folkekirken.
Både valg- og frimenigheder må selv afholde alle udgifter, – også til præstelønninger.
Der er 41 valgmenigheder og 31 frimenigheder i Danmark. Rødding Frimenighed har ca. 1000 medlemmer.
/sl