Avisen er uafhængig

I dette nummer bringer vi på de fire midtersider en særudgave af Kristendemokraternes blad Idé Politik. Det er vel at mærke et annonce-tillæg, som partiet betaler for – ligesom en annonce.Andre annoncører kan på samme måde købe de fire midtersider og få bragt et annonce-tillæg, som man tror vil interessere Udfordringens engagerede læsere.
Øverst på siderne er det markeret, at der er tale om annonce-sider. Vi bragte fornylig også et sådant annonce-indlæg fra Skandinavisk Børnemission.
Forhåbentlig får vi flere af den slags annonce-tillæg fra andre kirkelige organisationer, som kan se en fordel i at henvende sig til en stor gruppe positive læsere. Det styrker avisens økonomi. Og hvis du som læser ikke interesserer dig for det, så er det jo let at hive ud.

Vi vil blot benytte lejligheden til at slå fast, at:
Annoncer og annonce-indlæg betaler kunden for og bestemmer selv indholdet.
Redaktionel tekst betaler man ikke for, men her er det avisen, der bestemmer, hvad der skal stå.
Læserbreve og kronikker bestemmer indsenderen indholdet af – men avisen bestemmer, om man vil bringe det. Og avisen behøver ikke være enig.

Udfordringen er fortsat uafhængig af kirker, foreninger og politiske partier. Vi er en selvejende institution, en såkaldt erhvervsdrivende fond. Avisen ejer med andre ord sig selv og er ikke i lommen på nogen.
Udfordringen har især to formål:
1) Avisen skal informere og inspirere kristne på tværs af kirkeskel, og
2) Avisen skal nå ud til nye læsere med de gode nyheder. Derfor har vi i sidste uge haft en annonce i et kuponhæfte, som er udsendt til en million husstande. Vi håber i næste uge at kunne byde velkommen til mange nye læsere.

Af redaktør Henri Nissen