Kristne i Malaysia må kalde Gud for ”Allah”

Foreløbig sejr for Malaysias kristne, der sidste år fik konfiskeret 15.000 bibler af regeringen.Kristne i Malaysia har deres forfatningsmæssige ret til at bruge ordet ”Allah” til at henvise til Gud. Det har landets landsret fastslået.

Redaktør på den katolske avis The Herald, Lawrence Andrew, viser en bibel frem for pressen efter retsafgørelsen, der tillader bibeloversættelser, der bruger benævnelsen ”Allah” om Gud.

Afgørelsen er et nederlag for Malaysias regering, der længe har modsat sig, at bibeloversættelser kalder Gud for ”Allah”.
I begrundelsen for den opsigtvækkende dom, påpegede dommer Datuk Lau Bee Lan, at ordet ”Allah” ikke er eksklusivt forbeholdt islam, og at regeringen ikke har et lovgrundlag til at forbyde ikke-muslimer at bruge ordet.
Ifølge Lawrence Andrew, der er redaktør af den romersk-katolske kirkes ugeavis i Malaysia, The Herald, betyder dommen, at det malaysiske lands kristne nu frit kan fortsætte med at bruge ”Allah” uden indblanding fra myndighederne. Hvilket har stor betydning for avisen, da ”Allah” er det gængse ord for Gud i det østasiatiske land.

Kristen avis truet af myndighederne

Højesterets afgørelse har været to år undervejs, siden Malaysias katolske kirke i 2007 lagde sag an mod regeringen. Det skete efter regeringens trusler om at inddrage The Herald’s tilladelse til at udkomme, hvis den ikke ophørte med at bruge ordet ”Allah” i avisen.
Ifølge Malaysias indenrigsminister, Datuk Seri Syed Hamid Albar, var begrundelsen for at forbyde kristne at bruge ordet ”Allah”, at regeringen ville bevare den nationale sikkerhed og undgå misforståelser og forvirring, mens den katolske kirke fastholdt, at et muslimsk forbehold for guds-begrebet er forfatningsstridigt og krænker landets religionsfrihed.

Glæde blandt Malaysias kristne

Kirkens advokat, Porres Royan, har kaldt ordet ”Allah” for afgørende for troslivet i landets malaysisk-talende katolske samfund. Ved afslutningen af den to år lange retssag afviste anklageren, Mohamad Naser Disa, imidlertid, at den katolske kirke har godtgjort, at brugen af ordet ”Allah” har så stor betydning for kirken.
Flere iagttagere venter derfor, at regeringen vil appellere dommen til en højere retsindstans. Ifølge The Associated Press har regeringens jurister en måned til at overveje en eventuel appel.
Trods udsigten til en eventuel ny retssag har domsafsigelsen vakt glæde blandt Malaysias kristne, der ser det som en sejr for religionsfriheden i det muslimsk-dominerede land.
Som beskrevet i Udfordringen førte regeringens modvilje mod, at kristne kalder Gud for ”Allah”, sidste år til, at myndighederne konfiskerede mere end 15.000 bibler.
Det anslås, at cirka 60 pct. af Malaysias 28 mio. indbyggere er muslimer, 25 pct. er etniske kinesere og otte pct. indere. Mange af inderne og kineserne er kristne, hvilket svarer til ni pct.