Kvinde: Find din egen unikke stemme!

– Uanset i hvilken sammenhæng du befinder dig, så lad din stemme blive hørt, siger Willow
Creek-koordinator Nancy Beach, der taler ved kvindekonference i København på mandag.Vi kommunikerer nemlig altid. Spørgsmålet er, hvor effektiv kommunikationen er.Nancy Beach
er vicedirektør i Willow Creek Association, der står bag konferencer i 134 byer og 55 lande.

Historisk set er kvinder blevet opfordret til at se deres værdi i forhold til den indflydelse, de havde gennem deres mand eller deres søn. De har ledet ved deres evne til at overtale dem, der kunne overtale andre og underrette dem, der skulle underrette videre.
Fra denne begrænsede position har de lært at udnytte sprogets magt i sammenhænge, der var knap så åbenlyse og formelle som de traditionelle hierarkiske fora – i sange, gennem historier, ved søvndyssende fester og foreningsmøder, gennem breve og samtaler.
Som resultat er den fortløbende historie om kvindeligt lederskab blevet hæmmet, både fordi der historisk set ikke har været adgang til direkte og legitimeret kvindelig autoritet, og fordi kvinder stadig ikke har tradition for at sætte deres kvindelige røst igennem.
Selv udforsker jeg, hvad det vil sige at finde sin egen stemme, især når man som kvinde arbejder i et mandsdomineret miljø. Min rådgiver Jane udfordrede mig i kærlighed til ikke at kopiere andre, men i stedet ivrigt søge og udvikle min egen unikke stemme.
Det var i en spørgsmål-svar-workshop, hun for første gang følte, at hun hørte min virkelige stemme. Da jeg gav respons på et udfordrende spørgsmål, sagde Jane, at hun kunne mærke, at jeg i processen tænkte højt. Jeg udviste en form for åbenhed, passion og nytænkning og blev, som hun udtrykte det, mig selv.

Tjek dig selv

Her er en måde, hvorpå jeg har lært at være bevidst om at udvikle min stemme. Det sker ved rutinemæssigt at reflektere over mine møder og samtaler.
• Havde jeg virkelig ejerskab over mine synspunkter på det møde? Mødte jeg op med en stærk bevidsthed om min instinktive fornemmelse og mit perspektiv i forhold til de emner, vi udforskede?
• Når jeg var dybt engageret i samtalen, og især hvis andre kom med modige synspunkter, kritiserede og korrigerede jeg så mig selv?
• Var jeg for hurtig til at samtykke, når jeg blev konfronteret med andres synspunkter?
• Var der overensstemmelse mellem det, jeg sagde, og det, jeg virkelig tænkte? I hvor høj grad gemte jeg mig?
• Hvordan var min tone, når det drejede sig om noget, jeg havde stærke følelser omkring? Stemte min adfærd med de følelser, jeg havde, eller prøvede jeg at beskytte mig selv ved at lade som om, det ikke betød så meget?
• I hvor høj grad deltog jeg i mødet? Dominerede jeg samtalen, var jeg bemærkelsesværdigt stille, eller var der en god balance?
• Tænkte jeg efter mødet på alle de ting, jeg ville ønske, jeg havde sagt eller kommunikeret på en anden måde, eller var jeg tilfreds med mig selv?

Hverdagskommunikation

Her er nogle råd til at udvikle din stemme i hverdagskommunikation:

1. Vær en opmærksom lytter
De fleste af os tænker på at snakke, når vi hører ordet kommunikation. Men kunsten at lytte aktivt er et langt nyttigere redskab. I samværet med en begavet lytter føler vi os frigjorte og er trygge ved at fortælle vores historie, samtidig med at vi føler os meget værdsatte.
På grund af den afsindige fart mange af os lever vore liv med, er optimal lytning ret sjælden og mere vigtig end nogensinde før. Når en kollega eller et teammedlem stopper en leder på gangen eller kommer ind på kontoret for at få en samtale, så er det tid til at slukke for mobiltelefonen, ignorere bips fra den bærbare computer, som netop har modtaget en mail, og tilbyde fuld opmærksomhed. Hvis andre opgaver ikke kan tilsidesættes, så lad være med at lade som om det er ok – spørg ganske enkelt, om ikke samtalen kan foregå på et tidspunkt, hvor du kan engagere dig fuldt ud.

2. Stil uddybende spørgsmål
Uddybende spørgsmål er spørgsmål, som bevæger sig ud over det indlysende og drager den bedste tænkning frem i den talende. De bringer samtalen hen på et dybere plan. Ledere bliver ofte fristede – selv når de lytter opmærksomt – til at komme med et hurtigt svar, en løsning eller et velbegrundet forslag. Vi ser på os selv som dem, der skal komme med alle svarene. Ikke desto mindre fungerer dialogen bedre, hvis man som leder stiller uddybende spørgsmål.

3. Udnyt lærerige øjeblikke
Der er her tale om spontane anledninger, hvor ledere kan tydeliggøre visioner eller slå fundamentale værdier fast – i al væsentlighed sige: Sådan er vi – og sådan er vi ikke!
Ledere skaber kultur, og den indebærer, hvordan vi omgås hinanden, og hvordan vi behandler folk i vores samfund. Som ledere må man etablere en slags DNA, som indeholder alle de budskaber, man gerne vil være kendt for.

4. Lær at svare igen


Artiklen fortsætter efter annoncen:Mange voksne, især kvinder, oplever, at et underordnelsesmønster fra barndommen fortsætter i voksenlivet. Både mænd og kvinder kæmper for at tage til genmæle, men mænd bliver belønnet for det, mens kvinder bliver set ned på, siger Nancy Beach. Modelfoto.

Da jeg voksede op, sagde mine forældre tit til mine søskende og mig, at vi ikke måtte svare igen. Jeg har indimellem sagt det samme til mine børn. Ofte tror jeg, at børn har godt af at lære at acceptere deres forældres henstillinger uden at skulle ud i en overdreven diskussion.
Problemet for mange voksne, især kvinder, er, at dette underordnelsesmønster fortsætter ud over barndommen. Dertil kommer det faktum, at mens både mænd og kvinder kæmper for at turde svare igen, så bliver mændene generelt belønnet for at gøre det, mens kvinderne bliver set ned på.
Mange kvinder har brug for at udvikle evnen til at svare igen – muligheden for at præsentere et alternativt synspunkt, udfordre status quo og bruge deres egen unikke stemme.
At kunne svare igen kræver ikke en skinger, aggressiv, kontrollerende og fjendtlig ledertype. I stedet må en kvindelig leder udvikle sit gensvar fra en indre kerne af stærke værdier og overbevisninger og fra en villighed til at se sin frygt i øjnene og udnytte sin vrede, så hun bliver i stand til at kommunikere klart, logisk og passioneret.
Dette kan være skræmmende, men at kunne svare igen er et absolut nødvendigt værktøj i en leders kommunikationsværktøjskasse.
Hvor øvet er du i at svare igen? Har du fundet din stemme i møder eller på tomandshånd? Er du i stand til at udtrykke uenighed? Kan du udfordre et modstridende synspunkt med indre styrke og klart udtale dine synspunkter?
Har du stadig behov for at arbejde med at svare igen, som jeg har behov for, så opmuntrer jeg dig til at se enhver frygt i øjnene, som må stå i vejen for dig.
Efterhånden som vi udvikler vores evne til at lytte opmærksomt, stille uddybende spørgsmål, gribe lærerige øjeblikke og svare igen, vil vi stige op til et andet niveau af indflydelse, både i forhold til enkeltindivider og teams.
Vi kommunikerer nemlig altid. Det virkelige spørgsmål er, hvor effektiv kommunikationen er.

Lyt til dit eget liv

Som kvindelig kommunikator har det stor betydning for mig at lytte til mit eget liv – fra min kvindelige synsvinkel – og dele de historier, som er særlige for mig.
Mens jeg lytter til mit liv og fortæller mine historier, dukker en stemme op. Det er min stemme, og den forbinder sig til andre på en måde, som andre stemmer ikke kan.
Jeg er stadig i færd med at finde, forme og udtrykke min stemme. Kirken har desperat brug for flere kvindelige lederrøster, både i mindre sammenhænge, hvor vi præciserer visioner og inspirerer teams, og i større sammenhænge, hvor vi underviser i workshops eller prædiker søndag formiddag.
Uanset i hvilken sammenhæng du befinder dig, så hengiv dig til at udforske din egen stemme, og tillad at den bliver hørt.
Uden din stemme vil dit lokalsamfund ikke skinne så klart eller være så sundt, som det kan.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Kronikken er et uddrag af Nancy Beach’ bog ”Gifted to Lead”. Den er oversat og bearbejdet af cPress.

Nancy Beach taler ved en kvindekonference i Jerusalemskirken, Reginsgade i København, mandag den 25. januar. Læs mere på www.willowcreek.dk