Velkommen til nye læsere

Udfordringen har igen fået en del nye læsere gennem en annonce i et kuponhæfte. Velkommen til jer. Og hvilken avis er vi så?Udfordringen er en avis for mennesker, der tror, at der er mere mellem himmel og jord. De fleste af vores læsere har formentlig selv oplevet det i deres liv. For dem er der ikke noget mystisk i at bede til Gud og tro på, at han faktisk er der, for de har oplevet, at han hører deres bønner. Eller de har oplevet Guds nærhed og omsorg i særlige situationer – ja, mange oplever det dagligt.

For mennesker, der ikke tror ret meget på alt det med Gud, er det ofte en stor overraskelse, hvor spændende og levende det åndelige, kristne liv kan være.
Udfordringen fortæller ikke bare om én kirke, men om levende kristen tro i både frikirker og folkekirken. Avisen er helt uafhængig og udgives af en selvejende institution, hvis formål det er at udbrede kendskabet til kristen tro.
Det forsøger vi at gøre ved at fortælle om mennesker, der selv har erfaret den åndelige virkelighed og praktiserer deres kristne tro på en naturlig måde.
For os er troen nemlig ikke bare kulturhistorie eller teori, men en måde at leve på. Vi tror på et uendeligt, evigt liv, som begynder med, at vi følger Jesus – og bliver fornyet af hans ånd – og som fortsætter i en vidunderlig evighed sammen med Gud.

Avisen kæmper også for trosfrihed og ytringsfrihed. Det skal være tilladt og accepteret at have en tro og praktisere den – uanset om den er forskellig fra flertallets.
Der er hårdt brug for, at kristendommens værdier igen bliver anvendt i Danmark. Vi har brug for en åndelig og moralsk fornyelse. At den etik og moral, som Jesus forkyndte, må erstatte den kolde materialisme og oplyse det gudløse mørke, vi som folk er havnet i.
Derfor udgiver vi Udfordringen.

Af redaktør Henri Nissen