Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5.50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg

Spørgsmål 1:

Jeg vil så gerne forstå det rigtigt!

Kære Orla Lindskov
Jeg skriver til dig, da jeg har et par spørgsmål, som jeg gerne vil have besvaret.
Kommer Jesus, når jeg kalder på ham, og når jeg har brug for ham ?
Der står i Bibelen: ”Bed og der skal gives jer.” – Betyder det, at vi kan bede om hvad som helst, og så får vi det bare?
Jeg vil så gerne forstå det rigtigt!
Hilsen fra
En, der beder meget

Svar 1:

Vi får kun gode gaver

Kære du, der beder meget
Jeg vil svare dig på denne måde på dit spørgsmål om Jesus: – Han er altid der, hvor nogen har brug for ham og kalder på ham.
Da han sagde: –”og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende” (Mattæus-evangeliet kap. 28, vers 20), da mente han netop det.
Han taler også om det samme i Mattæus-evangeliet kap. 18, vers 20, hvor han siger: – ”For hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er jeg midt iblandt dem.”
Han lover os altså at være nærværende, når vi kalder på ham, eller når vi samles med vores opmærksomhed rettet mod ham.
Dit citat angående bøn er fra Mattæus-evangeliet kap. 7, og jeg vil gerne tage versene 7, 8 og 11 frem fra samme kapitel og svare dig ud fra dem.
I vers 7 står der, som du nævner: ”Bed, så skal der gives jer;” – I vers 8 står der videre: ”For enhver, som beder, får;”
Men for at forstå meningen heraf fuldt ud, er vi nødt til at læse sidste del af vers 11 med. Her står nemlig: – – ”hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham !”
I Jakobs brev kap. 1, vers 17 står der desuden: – ”Far ikke vild, mine kære brødre! Alle gode og fuldkomne gaver kommer ned fra oven, fra lysenes fader, hos hvem der ikke findes forandring eller skiftende skygge. —”
Tilbage til dit spørgsmål: – ”- kan vi da bede om hvad som helst og så får vi det bare ?”
Ja, hvad giver Gud os?
Du skal lægge mærke til, at i Jesu ord står der gode gaver. Hos Jakob står der gode og fuldkomne gaver. Vi skal her nemlig tænke på, at Guds sigte med os mennesker er frelse og evigt liv, og Gud tænker ofte langt ud i fremtiden. Det gør vi mennesker ikke altid. Gud vil derfor ikke give os noget, som kan modarbejde hans plan for frelse og evigt liv, noget, som kan fjerne os fra ham.
Der står godt nok i Bibelen, at vi kan lade alle vores ønsker komme frem for Gud i bøn. Men vi skal bare være forberedt på, at det, der ikke virker til evigt liv og frelse, det får vi ikke. Men så lover Gud, at vi får hans fred i stedet.
Jeg håber, at mit svar kan hjælpe dig til bedre at forstå disse løfter fra Bibelen. Jeg vil gerne tilføje, at vi altid skal have Guds rigdom og overflod for øje. Han ønsker grundlæggende, at du skal modtage det, du ønsker og beder om, for du ønsker jo kun det gode for dig selv og for andre.
Du ønsker jo også at give det gode, du modtager, videre til andre. Du ønsker at dele med andre. Derfor skal du og alle vi andre aldrig holde op med at bede med frimodighed.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Kan man det?

Hr. Orla Lindskov
Et spørgsmål:
Kan man bede for nogen, som ikke er tilstede?
Jesus bad jo for høvedmandens søn, som lå syg i hjemmet. Sønnen blev rask i samme stund, står der.
Venlig hilsen
V.D.

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vi kan udmærket bede for nogen, som ikke er tilstede

Kære V.D.
Når du skriver, om man ikke kan bede for nogen, som ikke er tilstede, så må jeg svare med et klart ja. Det kan man.
Jeg går ud fra, at du mener bede for nogen, som ikke selv kan være tilstede på et bedemøde eller et forbønsmøde eller ved en gudstjeneste.
Mange syge er sengeliggende eller er på anden måde så handicappede, at de ikke kan forlade deres seng eller deres hjem. Man kan udmærket gå i forbøn for dem på et møde, hvor de ikke selv er til stede.
Man kan også i sådanne tilfælde lade forbønnen ske gennem en salvedug for at give den syge noget konkret at støtte sin tro til. Denne fremgangsmåde med at give de syge noget konkret benyttede Paulus, læs Apostlenes Gerninger kapitel 19, versene 11 og 12. Her var der tale om Paulus’ tørklæder og bælter.
Man kan altså bede for syge på mange måder. Man kan ikke sige, at den ene måde er bedre eller rigtigere end den anden. Guds virke gennem mennesker er mangfoldigt.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Min oplevelse:

Slog mig meget, da jeg besvimede

Kære Orla Lindskov!
Jeg skriver til dig, fordi jeg sidste år faldt, dvs. besvimede og faldt på nogle fliser. Min venstre side af hovedet, min venstre skulder, hofte og ankel-knogle blev forslået. Jeg faldt også som barn fra et staldloft, så af og til kan det knibe med ilttilførslen. Måske går jeg rundt med en kraftig hjernerystelse.
Hvis du ville sende mig en salvedug. Den må ikke være for stærk. Jeg har før fået en salvedug af dig, og jeg kunne slet ikke være i nærheden af den. Håber at du kan læse mit brev. Det er sent, og jeg er træt.
Kærlig hilsen
En kvinde fra Jylland


Artiklen fortsætter efter annoncen:Svar:

Det dårlige skal væk

Kære kvinde fra Jylland
Jeg har sendt dig en ny salvedug, og jeg har også denne gang, som jeg for øvrigt altid gør det, bedt Jesus om at fylde salvedugen med sit kærlige, helbredende nærvær. Derfor tror jeg, at du har oplevet, at salvedugen virkede stærkt på dig.
Jesu kærlige og helbredende ankomst i vores liv og også Helligåndens ankomst virker som en stærk oplevelse på de fleste. Jesus måtte da også sige til sine første disciple: – ”Frygt ikke, det er mig!” – de samme ord siger han til dig.
Husk blot på, at selv om Jesu ankomst kan virke stærkt på os mennesker, så gør Jesus kun godt i vores liv.
Det gode for os mennesker er bare ikke altid det behagelige. Man kan endda i forbindelse med Jesu frelse og helbredelse komme til at opleve smertende perioder, fysisk såvel som psykisk. Men det skal man ikke lade sig skræmme af. Det er faktisk en form for helbredelses-smerter. Noget dårligt skal tages væk, for at noget godt kan komme til.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov