Podcast og sms kan give nyt liv til din bøn

Kirkerne er begyndt at bruge sms-beskeder og lægger undervisning ud som podcast.Den københavnske frikirke [re:gen] eksperimenterer med flere former for bøn, og blandt initiativerne er sms-bønner, podcast-fadervor og døgnåben bedelejlighed i København NV.Hver dag tikker en bøn ind på mobilen hos kirkegængerne i den københavnske frikirke [re:gen]. Spredt ud på forskellige arbejdspladser og studiesteder i København modtager de en sms-bøn fra kirkens præst. Kirken går dermed elektroniske veje for at hjælpe sine medlemmer til at huske på bønnens betydning i hverdagen.
– I en periode sendte vi tre sms-bønner dagligt på de klassiske tidspunkter for tidebønnen: klokken 9.00, 12.00 og 15.00, fortæller Lise Nielsen fra kirkens lederteam.
– Lige nu får vi én bøn dagligt, som for mange er en lille reminder om Gud midt på dagen. Nogle bruger sms-bønnen til selv at bede, mens andre mediterer over den.

Bøn knytter kirken sammen

Bønnen kan for eksempel være et uddrag fra en salme i Salmernes bog i Bibelen eller en kort bøn, som for eksempel Jesus-bønnen: Herre Jesus Kristus, forbarm dig over mig.
– Med sms-bønner hjælper vi folk til at bede, der hvor Gud har sendt dem til at være hver eneste dag, forklarer Lise Nielsen.
– Måske modtager man en sms om at bede for sin næste, mens man arbejder ved skrivebordet ved siden af en god kollega. Bønnerne knytter os sammen på en dynamisk måde, selv når vi er spredt ud og ikke lige er samlet som kirke. De giver en fornemmelse af, hvad der rører sig lige nu i livet i kirken, siger hun.

Plads til at være sig selv

[re:gen] er også gået andre alternative veje for at skabe rum for bøn i kirken. Som en ung kirke med mange unge mennesker har de arbejdet en del med bønnens udtryk.
– Mange i vores fællesskab kommer fra en traditionel bønnekultur, hvor man kun oplevede én slags bøn, for eksempel Fadervor som en remse, i gudstjenesten. For dem er det ofte en proces at sprænge nogle af de fastlåste rammer og give frihed til nye rammer for bønnen, lyder Lise Nielsens erfaring.
– I [re:gen] har vi derfor valgt at anerkende, at mange finder og møder Gud i bøn på forskellig vis. Det handler om at være i bevægelse og give plads til, at man kan være sig selv over for Gud i sin bøn, siger hun.

Ud af boksen

En gammel traditionel bøn som Fadervor kan få helt nyt liv i nogle nye rammer, for eksempel ved podcast, oplyser Lise Nielsen.
– Vi har valgt at lægge vægt på forskelligheden og forsøger at tænke ud af boksen, siger hun om [re:gen]´s mange tilbud om bøn.
Udover sms-tidebøn og podcast arrangerer kirken også retræter, har ugentlige bedemøder og samles regionalt i bedegrupper. I Københavns nordvestkvarter har tre af kirkens ledere indrettet en treværelses lejlighed som Bedehus NV, hvor der altid er åbent, og hvor man kan komme for at bede på alle tidspunkter af døgnet. Inspireret af bevægelsen 24-7 Prayer, som har såkaldte Boiler Rooms, har de lukket hjemmet op for bøn i et kreativ miljø med blandt andet post-it lapper med bønner på dørene.

Hvad er [re:gen]?

[re:gen] er en kirke, der har sine rødder i Baptistkirken i Danmark. Fokus er på teenagere og unge, men vi byder alle velkommen. Visionen er at være med til at forandre en generation!
[re:gen] forsøger at være et accepterende og autentisk fællesskab, hvor alle er inkluderet, og hvor man dagligt oplever det attraktive ved at følge Jesus.
Af Martin Højgaard/Domino