Cash’s svanesang

Knap 7 år efter Johnny Cash’s død er den sjette og sidste American Recording udkommet.I de bevægende sommermåneder i 2003 indspillede Johnny Cash godt en snes sange, hvori han mere og mere klart lod sin kristne tro komme til udtryk.

Johnny Cash
(foto fra cd’ens cover)

De blev til cd’erne American V: A Hundred Highways (udgivet i 2006) og American VI: Ain’t No Grave (udgivet i februar i år).
Månederne var bevægende af to grunde: I maj 2003 døde hans elskede June Carter, som havde været hans tålmodige livsledsager, siden de blev gift i 1968. Og den sygdomsramte Johnny Cash vidste selv, at også hans liv nærmede sig sin afslutning – han døde 12. september.
Men han var klar. Det vidner sangene på den nye cd om.

Sidste bekendelse

På cd’en er et nummer, der hedder 1 Kor 15,55, og som har tekst og musik af John R. Cash – det navn, Johnny Cash brugte som sangskriver.
Teksten til dette nummer er værd at se nærmere på, fordi den så tydeligt vidner om, hvor Johnny Cash stod, kort før han døde.
Han indleder med at synge om den død og den grav, der venter ham, og spørger efter dødens brod og gravens sejr:
Oh death, where is thy sting?
Oh grave, where is thy victory?

For så at fortsætte med modsætningerne: Livet og dets lys og håbet, der vælder frem, når han ser sin Forløser gøre tegn til sig:
Oh life, you are a shining path
And hope springs eternal just over the rise
When I see my Redeemer beckoning me

Cash synger i øvrigt om livet som en sejlads, der slutter i evighedens havn:
Just let me sail into Your harbour of lights
And there and forever to cast out my line

Et gribende genhør

Cd’ens sidste sang er et farvel: Aloha oe (Farvel til jer), skrevet i 1878 som afskedssang af den sidste monark i kongeriget Hawaii, dronning Lili’uokalani. Man kan spekulere over, hvorfor lige netop den skal afslutte cd’en og dermed Cash’s karriere. Ja, det er en afsked – og kan der mon i det hawaiianske være associationer til noget paradisisk …?
Men ellers høres det på cd’en med dens 10 sange, at det er en ”gammel” mand, der synger på denne sidste American Recording-cd. Der er noget vemodigt over den. Men at han er så afklaret, som han er, gør også cd’en til et dejligt – og gribende – genhør med en af amerikansk populærkulturs største sangere.

Enestående

De seks American Recording-cd’er med Johnny Cash er enestående i den rytmiske musiks historie. Cash var 62 år, da den første udkom. Den betød et nyt gennembrud for ham og indbragte ham en Grammy. Og de flg. cd’er – måske med undtagelse af den sidste – blev bedre og bedre. Man finder næppe en tilsvarende samling af succes-cd’er med en aldrende sanger, der i sit valg af sange også udtrykte sin kristne tro!

Johnny Cash: American VI: Ain’t No Grave • 32 min.
Kirkebutik.dk-pris: 145 kr.