En fornem udgivelse

Kierkegaard, Cappelørn og Engelhardt i skøn forening.Den 11. februar fyldte Niels Jørgen Cappelørn 65 år, og det blev bl.a. markeret med udgivelsen af en meget flot bog, Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen.Bogen indeholder Søren Kierkegaards tre ”gudelige taler” over Matt 6,24-34 (evangeliet til 15. søndag efter trinitatis), hvori Kierkegaard tilskynder os til af liljen og fuglen at lære at være tavse, lydige og glade.
De tre taler blev af Kierkegaard selv udgivet som bog i 1849, og det er måske nok den af alle hans bøger, der kunne have den bredeste appel. Kierkegaard er meget klar og forholdsvis lettilgængelig i disse taler om liljen og fuglen, der ikke bekymrer sig, men er tavse, lydige og glade.
Bogen hører til blandt Cappelørns foretrukne bøger. I et fødselsdagsinterview (i Kristeligt Dagblad) siger han, at det altid har været hans ”yndlingstekst hos Kierkegaard” – og til denne har han så skrevet et personligt og selvsagt meget indsigtsfuldt efterskrift.
Heri tager Kierkegaard-forskeren og nu også professor Cappelørn udgangspunkt i bønnen Fadervor, idet han i Kierkegaards tre taler ser en slags ”skjult disposition” ud fra Fadervor.
Cappelørn skriver: ”Alle tre taler handler også om bøn og er en meditation over, hvad bøn er, hvordan bøn bliver til, og hvorledes bøn kommer til udtryk.” Og det gælder meget nærliggende bønnen Fadervor fra samme kapitel i Matthæus-evangeliet som ovennævnte evangelium.
Kierkegaards og Cappelørns tekster som helhed gør denne bog til, hvad man godt kunne kalde ”Kierkegaard-bogen”. Ikke fordi den er fuldt repræsentativ for hele hans forfatterskab, men fordi den er særdeles central, når det gælder det, der i sidste ende var hans anliggende: At mennesker kommer ind i et ret forhold til Gud. Mao.: ønsker man kun at læse én Kierkegaard-bog, da vælg denne!
Dertil kommer Maja Lisa Engelhardts illustrationer. Denne en af landets førende kirkekunstnere har bidraget til værket med 19 monotypier.
Ligesom for Cappelørn betyder såvel Kierkegaard som kristendommen meget for Maja Lisa Engelhardt. Til Kristeligt Dagblad har hun udtalt, at hun læser i Bibelen og noget af Kierkegaard hver dag – og hun kalder Kierkegaard for sin ”præst”.
Det er altså en kunstner, der ved, hvad det handler om, når hun lader Lilien paa Marken og Fuglen under Himlen ledsage af sine impressionistisk-slørede og samtidig koloristisk stærke billeder, hvori indtryk og stemninger indfanges og motiver kun lige anes.
Samlet set er der således tale om en pragtudgivelse, som Kierkegaard-professoren til fulde har fortjent for sit utrættelige arbejde med den store danske filosof – et arbejde, der nu nærmer sig sin afslutning.

Søren Kierkegaard:
Lilien paa Marken
og Fuglen under Himlen
Efterskrift: N.J. Cappelørn
Illustrationer: M.L. Engelhardt
112 sider • 249 kr.
Kristeligt Dagblads Forlag