Kirkekunst fra Kirkeby til Gentofte

En halvgrå, diset, tøvejrstung vinterformiddag ser værket måske ikke ud af så meget. Eller skulle man sige: værkerne? Det er snarere kirkens kvadre, der giver resonanser i bevidstheden. I al fald lige indtil kirkedøren skubbes op, og man har passeret det lille, kompakte våbenhus og er trådt ind i det hellige, dvs. det rum, hvor det hele foregår.

Bogens forside med gult ”bånd” omkring, som skal fjernes for at bogen kan åbnes.

Det er Gentofte Kirke, vi taler om. En forholdsvis lille middelalder-kirke, der i 2004 inviterede kunstneren Per Kirkeby til at levere et alterbillede til erstatning for den gamle Rubens-kopi, man havde levet med siden sidst i 1600-tallet. Kunstneren var ikke imponeret af kirkerummet og dets mange stilbrud, men en anden og mere frugtbar idé blev undfanget: 11 glasmalerier, der skulle forsøge på ny at samle rummet til en helhed. Jeg besøgte kirken. Jeg synes, det er lykkedes.
Kirkeby har valgt at genfortælle frelseshistorien fra syndefaldet i Paradiset til forløsningen på Golgata. Temaerne mellem disse to yderpunkter: Syndfloden, Sodoma og Gomorra, lovtavlerne, flugten til Ægypten, Bjergprædikenen, indtoget i Jerusalem, nadveren, Getsemane Have og korsfæstelsen. Mikael Wivel gennemgår styk for styk de 11 billeder, kommenterer og tolker dem i forhold til andre Kirkeby-arbejder og henviser også til motivernes øvrige nedslag i kunsthistorien.
Man er forfatteren taknemlig for hans rundhåndede gennemgang af et kirkeligt bestillingsarbejde, der har givet genlyd langt ud over provstiets grænser. Gennemgangen er naturligvis bibel- og kristendoms-relateret, men der er en skurren. Og den ligger i, at kunstneren rent faktisk slet ikke ønsker at se sit arbejde hægtet op på kristendommen, alene på arbejdet selv. Og dét er igen bundet op på Kirkeby, et troende menneske.
Udstyrsmæssigt er bogen – et udstyrsstykke. Man undgår ikke at blive mindet om, at det også er muligt at spise for mange vitaminpiller. Kartonneret. Fed skrift. Papir i A-klasse. Flotte illustrationer, primært gengivelser af værkerne, men også af udkastene til dem. Udgivet med støtte af fine, fornemme fonde. Prisen kunne dog stadig godt blive mere ”folkelig”.

Mikael Wivel:
Glas og bly
– Per Kirkebys glasmalerier
i Gentofte Kirke
99 sider • 199 kr.
Kristeligt Dagblads Forlag