Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5.50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg

Spørgsmål 1:

Skræk for naturmedicin

Kære Orla Lindskov
Et langt brev!
Jeg er en kvinde med en dejlig familie, gift, børn og børnebørn.
Jeg får medicin for depression. Jeg har døjet med angst og depression siden 30-års alderen. Haft gode perioder med godt arbejde. Nu er jeg på efterløn og har mange dejlige interesser.
Jeg var i november hos et ægtepar i 70-erne, som taler meget med mennesker i krise. Vi talte om det meste i mit liv.
Der blev bedt om, at jeg kunne blive fri for angst og depression. Samtidig bad jeg om tilgivelse for kendte og ukendte synder, jeg har begået. Det havde jeg det godt med. Jeg blev ligeledes døbt med Helligåndens dåb -(ikke i vand).
Jeg bad især om tilgivelse, fordi jeg har opsøgt bl.a. naturlæger, fordi de sagde, det ikke var fra Gud. Ligeledes sagde de, at naturmedicin ikke kommer fra Gud.
Jeg beder om forbøn og om din mening. Jeg er selv en personlig kristen og har søgt Gud meget, også omkring min lidelse. Jeg ved, at man skal være udholdende i bøn under taksigelse.
Jeg har blot sådan et behov for at skrive og udøse mit hjerte til dig, fordi du giver så gode svar i din Brevkasse, og det vil jeg gerne sige tak for.
Jeg vil gerne høre din mening omkring nogle af disse naturting, fordi jeg stadig undrer mig over, om Gud ikke giver os gaver gennem naturen. Nu er det blevet sådan, at jeg nærmest har fået en skræk for det naturlige, selv på apoteket, for er der også knyttet mystik til det?
Jeg har næsten fået en unaturlig skræk for disse ting, altså for naturmedicin. Jeg behøver selvfølgelig ikke disse ting. Men den unaturlige skræk kommer jo heller ikke fra Gud. Den fylder alt for meget.
Kære Orla Lindskov, må jeg bede om en salvedug og om forbøn og om dit svar, gerne i Udfordringen.
Mange varme hilsener
E.S.

Svar 1:

Naturen er Guds værk

Kære E.S.
Grunden til at en del kristne er skeptiske i forhold til naturlæger og naturmedicin, er nok den, at nogle naturlæger og noget naturmedicin har en teosofisk baggrund (blanding af religioner) eller en okkult baggrund.
Men vi skal her være varsomme, for vi kan let komme til at smide barnet ud med badevandet. For megen naturmedicin indeholder blot lægeplanter, mineraler og vitaminer og er fremstillet uden nogen åndelig baggrund. Den er blot et kosttilskud i stil med, at jeg som dreng fik levertran om vinteren.
Vi skal trods alt huske, som du også er inde på, at lægeplanter, mineraler og vitaminer alt sammen er skabt af Gud.
Vi skal som kristne vogte os for at havne i et liv i frygt. Hvis der er mad eller medicin, som vi ved har en forkert baggrund, så er vi frit stillet til at holde os fra det.
Men ellers må vi stole på Guds beskyttelse i vores dagligdag i alle forhold, også i forhold til mad og drikke. Det er det, Gud indbyder os til, når han siger: ”Frygt ikke.”
Jeg vil bede om, at du får hjælp fra Gud til at lægge din frygt og din skræk fra dig, for, som du selv siger, frygt er ikke fra Gud.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov

Spørgsmål 2:

Bedre end læger?

Kære Orla Lindskov
I din sidste Brevkasse skrev du noget i retning af, at Jesus Kristus helbreder de syge gennem Helligåndens kraft. Betyder det, at Helligånden og den åndelige verden er stærkere og mere magtfuld end den fysiske verden? – Et eller andet sted tror jeg nok, at det er sådan. Men jeg er nok selv meget fokuseret på den fysiske verden og lægernes helbredelse gennem rent fysiske midler.
Hvilken rolle spiller tilgivelse i forbindelse med fysisk helbredelse?
Mvh. S.

Svar 2:


Artiklen fortsætter efter annoncen:



Kroppen har brug Helligånden

Kære S.
Der er ikke noget galt med at være fokuseret på den fysiske verden og lægernes helbredelse gennem rent fysiske midler. Jeg synes blot, at der skal noget mere med. Det tror du også et eller andet sted, som du udtrykker det.
Det fysiske er begrænset til kroppen og kan ikke strække sig ud over eller bort fra den. Men jeg ved, at der er noget, der er langt større, og som kroppen også har brug for, nemlig den himmelske manna, som er Helligånden og Guds ord.
Jesus udtrykker dette med ordene: – ”Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, som udgår af Guds mund.” Det betyder, at kroppens muligheder på en måde er begrænset, hvis Helligånden og Guds ord ikke er med.
Jeg stiller mig ikke afvisende over for lægernes arbejde gennem rent fysiske midler. Gud bruger også lægerne.
Jeg vil anbefale, at vi tager Jesus med os alle steder, hvor vi går. Også når vi går til lægerne, eller når vi tager på hospitalet. Jeg tror nemlig, at Guds medvirken er utrolig vigtig, når vi søger helbredelse.
Det er også vigtigt, at Gud får æren, når vi helbredes, uanset måden vi helbredes på.
Du spørger om tilgivelsens rolle.
I den forbindelse vil jeg pege på, at tilgivelse har to sider.
Tilgivelse frigør den, der har begået fejlen. Men også det menneske, der tilgiver, for i tilgivelsen bliver der åbnet en dør for Guds og for Helligåndens virke og frigørende kraft.
Tilgivelse er et valg, vi gør, og gennem det valg har vi magt til at gøre os selv til frie mennesker. Vi har magt til at tilgive enhver synd gennem vores tanker, vores ord og vores handlinger.
Jeg tror endda, at vores tilgivelse i et bestemt forhold virker til gode for hele menneskeheden. Når vi først har ladet vores tanker tage form efter denne bibelske sandhed, som tilgivelse jo er, og når vi derefter praktiserer tilgivelse, opdager vi snart, at vi bæres oppe af selve den almægtige Gud.
Tilgivelse kan frigøre os selv fra mange begrænsninger, og det kan virke helbredende på sygdomme. Jesus brugte selv tilgivelse i forbindelse med helbredelse af syge.
Jeg vil slutte mit svar til dig med at sige, at jeg tror, tilgivelse i mange tilfælde er vigtig i forbindelse med syges helbredelse. Men vi må så blot ikke generalisere og altid lægge manglende tilgivelse ind som årsag til sygdom. Sygdom kan have mange andre årsager.
Orla Lindskov

Min oplevelse:

En dejlig fest

Kære Orla Lindskov
Min mor fyldte 85 år i slutningen af 2009 og ville gerne holde fest for familien og naboer. I den alder kan det jo godt være anstrengende. Hun bad om en salvedug hos dig.
Hun var så rolig, sov godt og havde en dejlig fest. Tak for salvedug og forbøn der.
Hilsen fra
En taknemmelig datter


Artiklen fortsætter efter annoncen:



Min oplevelse:

Tics næsten væk

Kære Orla
Tak om du igen vil salve vores salveduge.
Tak for at min datters tics næsten er væk.
Bed gerne om, at de må blive ved med at være væk.
Tak for din tjeneste.
Må Gud velsigne dig.
Kærlig hilsen
B.