Bønsliv fra syd til nord

»Kirkerne og folket i Østafrika har meget, de kan lære os. Vi hverken kan eller skal kopiere deres måde at gøre det på, men vi kan lære.«Per Munch, sognepræst, har på en studierejse til Kenya og Etiopien talt med en lang række mennesker om bøn, bønnens betydning og den livgivende bøn. Bogen formidler oplevelsen af, at de kenyanske og etiopiske præsters og evangelisters åndelige kundskab er dyb, og deres forkyndelse er levende, vedkommende og indholdsrig. Det førte til en refleksion over, hvordan det egentlig ser ud med den åndelige dimension i Danmark.
Bogen er skrevet i et let fortællende sprog med overskrifter, der vækker nysgerrighed. Hele vejen igennem trækkes der paralleller mellem vores kontinent og det afrikanske. Per Munch lader det afrikanske folk fortælle gennem vidnesbyrd og oplevelser.
Det er ikke en teologisk lærebog, men snarere en bog til den læser, der er nysgerrig på livet i bøn og nye dimensioner i bønslivet. Formålet med bogen er at gøre os nysgerrige på, hvordan det bliver naturligt at henvende sig til Gud i nød. Deraf titlen på bogen, nemlig at lige så naturligt det er, at blodet løber i kroppen og giver liv og er en forudsætning for liv, lige så naturligt og nødvendigt er det at henvende sig til den levende Gud i bøn.
Sidst i bogen er der et kapitel om det at kontakte nye mennesker. Kontakt, tillid, tydelighed og handling er punkter, som kan bruges i alle former for kontakt, og som vi dagligt kan gøre brug af, om end lidt forskelligt fra gang til gang.
Savner du en bog, der er let læst og kan læses i mindre bidder, og savner du opmuntring til at åbne for nye sider af dit bønsliv, så er bogen her. Den er på ingen måder provokerende, men i sin fortællende form og med udgangspunkt i virkelige hændelser giver den stof til eftertanke.

Per Munch:
Som blodet i kroppen
– Bønsliv fra syd til nord
170 sider 199,95 kr.
LogosMedia og ELM Forlag