Gud på arbejde

Det kan være, at du ikke bryder dig om, at Gud ikke arbejder hurtigere i dit liv – eller på den måde du synes, han burde. Men når du får forbindelse med Gud, stoler du på, at han har en overordnet plan for dig.Doug Fields
Præst og underviser ved Saddleback Church, Californien.

En plan, der er udarbejdet midt under en rejse fyldt med tvivl, frygt, spørgsmål, fejltagelser, utilstrækkelighed, smerte, ensomhed, vrede, frustration og tab. Trods nederlagene stoler vi på, at den Gud, som begyndte det gode arbejde, vil fortsætte det. Hør disse stærke tillidsfulde ord: “[Gud], som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den indtil Jesu Kristi dag”. Fil 1:6

Gud har en pragtfuld forhistorie med at arbejde bag kulisserne trods en masse rod. Når du læser 1. Korintherbrev, hører du om en masse mennesker, der følger Kristus, og som slås med problemer med incest, ondartede retssager, skilsmisse, afgudsdyrkelse, oppustede egoer, indbyrdes lærestridigheder, jalousi, promiskuitet og fuldskab under nadveren. Det var noget af en kirke, ikke? Kan du forestille dig at se de ord på kirkebanneret? Og dog, midt i al denne ufærdighed skete der åndelig vækst.

Guds ånd og kraft vil i sidste ende forandre os. Gud former vores uorden til hellighed. Men under denne proces har vi stadig vores frie vilje. Vi kan enten vælge at adlyde eller afvise Guds veje.

Gud er ikke færdig med dig. Dit nye liv begynder med Kristus (2. Kor 5,17) og forbliver så under udførelse, indtil du står for hans åsyn i evigheden. Gud arbejder på vores liv. Arbejdet bliver aldrig helt færdigt på denne side af himlen. Der vil altid være noget rod, Gud arbejder med. Men hver gang vi opdager en positiv ændring i vores karakter, kan vi takke Gud, for det er ham, der er på arbejde.

Fra bogen ”Fuld Tank” af Doug Fields.