Skandinaviske kristne fejrede påske i Jerusalem

Over 500 fra Norden deltog i dette års påskegudstjeneste i Gravhaven i Jerusalem, heraf omkring 300 nordmænd, mens resten var næsten lige mange danskere, svenskere og finner.
Skærtorsdag var mange skandinaver til stede under en international gudstjeneste i den tysk-lutheranske Forløserkirke i Jerusalems Gamle By, efterfulgt af en sangprocession og fakkeltog til Getsemane Have. Langfredag var der vandring ad Via Dolorosa – Smertens Vej – i Den gamle By, hvor der afsluttedes med en gudstjeneste i Sct. John’s Chapel.

Den hellige uge begyndte med en procession af kristne fra hele verden, som palmesøndag gik fra Oliebjerget til Den gamle By for at følge i Jesu fodspor for 2000 år siden. Pilgrimmene svingede med flag og bannere, og mange sang af hjertens lyst, mens de gik gennem de trange gader.
I år har de romersk-katolske, protestantiske og ortodokse kirker deres påskehelligdage på samme datoer. Den ortodokse kirke bruger en anden kalender end de andre, men de falder sammen med nogle års mellemrum.

Den skandinaviske gudstjeneste blev ledt af den nye danske præst i Jerusalem, Jakob Nielsen, der sammenfattede sit budskab sådan:
– Mit håb for påsken i år er, at vi må lære af ham, som for 2.000 år siden gav afkald på sin ret og selv i døden bad for sine fjender. Og at budskabet om hans sejr over døden på den tredje dag også må få betydning for vores liv med hinanden, så livet også i vores relationer må sejre over bitterhed, jalousi, vrede, had og misundelse.