Tove Videbæk igen opstillet i Skjern

Stiller op i sin gamle kreds – for de konservative.
Men ønsker det bedste for sit gamle parti KD.- Det gav et stik i hjertet, da jeg fik at vide, at jeg skulle opstille i Skjern-Ringkøbing-kredsen, siger Tove Videbæk.– Jeg havde overladt til kredsformændene at blive enige om, hvilken af de fire interesserede kredse, der skulle opstille mig som kandidat.
– Men du har dog selv besluttet, at du vil opstille til folketinget for de konservative?
– Ja, det har jeg, fordi jeg fortsat ønsker at kæmpe for de værdier, jeg har kæmpet for 30 år i KD. Men som bekendt blev jeg stillet overfor et ultimatum under den tidligere KD-ledelse, som betød at jeg ikke kunne blive i partiet.
– Men nu er der jo kommet en ny ledelse, som ønsker dig tilbage. Hvorfor går du ikke tilbage til KD?
– Det har også glædet mig utroligt meget, at der er kommet en ny ledelse i KD. For den giver håb for partiet.
Men jeg ville stå helt utroværdig, hvis jeg gik frem og tilbage mellem partierne.
Allerede inden valget i 2007 meddelte jeg min kreds i KD, at det var sidste gang jeg opstillede for KD, hvis vi heller ikke blev valgt ind denne gang. Og det gjorde vi som bekendt ikke.
– KD er jo ikke ligefrem begejstret for, at du opstiller, fordi det vil forringe chancerne for at KD kan komme tilbage.
– Jeg ønsker kun det bedste for KD. Jeg har stadig et kammer i hjertet for KD. Men jeg tror ikke, at KD kommer tilbage, og derfor har jeg valgt det parti, som ligger nærmest mine holdninger.
Jeg ønskede ikke den socialdemokratiske lov-jungle, og heller ikke venstres liberale jungle-lov. De konservative står for familien og har også den sociale vinkel med, som jeg synes er så vigtig.
– Men tror du, at du får lov at markere dig på holdninger, som fx imod abort?
– Jeg har gjort det klart, hvad jeg står for. De kender den pakke, de får. Og alligevel har de ønsket, at jeg skal stå i spidsen, svarer Tove Videbæk, som mener at det er vigtigere at påvirke på de interne møder end at markere sig udadtil.
Den Konservative folketingsmand i Vestjylland, Per Ørum Jørgensen (søn af den tidl. IM-formand), har formentlig mistet sine chancer på grund af en spiritussag. Han er nu gået i behandling, og hans politiske fremtid er tvivlsom. Derfor har de konservative ønsket at få Videbæk kørt frem i spidsen, så hun kan trække 1-2 mandater.
Oprindelig ønskede Tove Videbæk kun at opstille til EU-parlamentet i 2009, hvor alt tydede på, at hun ville blive valgt, da også mange af KDs vælgere støttede hende, fordi partiet ikke selv opstillede.
Hun blev også nr. to på de konservatives liste med et personligt stemmetal på 23.065 og dermed blev 1. suppleant for Bendt Bendtsen, men partiet fik kun ét mandat.
Det ligger i kortene, at hvis Bendtsen af en eller anden grund skulle gå af, så Videbæk skal afløse ham, så giver hun afkald på folketinget.
Videbæk og KDs ledelse er enige om ikke at starte en intern krig.