Guds ord sætter fri

Jeg plejede at læse Romerbrevet kap. 6 i Biblen mange gange, men det var frustrerende læsning. Det, som stod der, stemte ikke med min erfaring.Graham Powell
Australsk-canadisk forfatter underviser.

Der stod, at jeg var fri fra synd, men jeg vidste, at jeg ikke var det. Hvad var galt?
Hvorfor fungerede det ikke? Var Guds Ord ikke sandt? – det var umuligt. Til sidst fik jeg at se, at i stedet for at sætte spørgsmål ved Guds Ord skulle jeg acceptere det og bekende det. Da jeg første gang gjorde det, følte jeg det, som om jeg bekendte en løgn. Men jeg indså, at Guds Ord ikke var nogen løgn og fortsatte med at bekende det. Langsomt begyndte troen at vokse frem i mit hjerte, og sandheden i Guds Ord begyndte at blive en realitet også erfaringsmæssigt.
Hele Romerne 6 burde læses ofte og mediteres over. Vores sejr over Satan er i virkeligheden Kristi sejr, som vi deler. Når vi ved åbenbaring forstår disse sandheder, kan vi holde fast ved en trosbekendelse, som er uhyre stærk.
Selv om vi ikke fuldt ud forstår sandhederne, så kan vi alligevel bekende dem, for de er sande. Ved vores bekendelse kan Helligånden lede os ind i forståelsen.
Romerne 6 siger, at da Jesus døde på korset, så døde vi med ham. Vores syndige Adam-natur døde, da Jesus døde. Da han blev begravet, blev vi begravet sammen med ham. Da han blev rejst op fra døden, blev vi også oprejst sammen med ham i et fornyet liv. 2. Korintherbrev 5,17 siger:
”Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!”

Døde med Jesus

Ved at identificere os med Jesu Kristi død har vi valgt at dø over for syndens kraft og fordærvelse; valgt at dø bort fra os selv, vor selvoptagenhed, vort oprør, vore planer, vor stolthed, vort rygte etc. Vi har valgt at blive fri fra synd.
Ved at identificere os med Jesu begravelse siger vi: “Jeg er død og ude af syne, når det gælder denne verden. Fordi jeg er død, så har synden ingen magt over mig”. Men vor bekendelse slutter ikke der. Vi går videre ved at bekende, at vi er oprejst til et nyt liv med Kristus. Det gamle er bag os.