Millionbeløb tilhørende Fatah – gik i private lommer

Fatah-organisationens centralkomite har fornylig mødtes for at drøfte hvordan kæmpebeløb af dens penge og andre aktiver er forsvundet i 1970’erne.Det er den israelske morgenavis, “Ha’aretz”, der skriver dette idag på bladets forside.

Forud for drøftelsen var der kommet en klage om sagen til Fatahs revolutionsråd. Det drejer sig om aktiver for mange millioner dollars. Det menes, at Fatahs daværende formand, Yasser Arafat, overførte en stor del af disse beløb til Fatah-aktivister, fordi organisationen dengang ikke havde tilladelse til at registrere ejerskab af disse aktiver i Fatahs navn.

Hver modtager fik 2-3 millioner dollars i kontanter eller i fast ejendom af forskellig slags, som blev registreret i modtagerens navn.

Ejendommene befandt sig i Irak, Jordan, Saudi-Arabien eller andre steder i den arabiske verden. Med tiden “glemte” mange af aktivisterne imidlertid tilsyneladende at rapportere dette, skriver avisen.

Fatahs finansadministration blev dengang hovedsageligt varetaget af Arafat, og der er næsten ingen dokumentation om beløbenes fordeling og til hvem de gik.

Nogle af aktiverne gik i arv til modtagernes børn, men sporene af dette er praktisk talt forsvundet i årenes løb. Nogle af kilderne i Fatah siger, at en del af aktiverne blev registreret i Farouk Kaddoumis navn – den tidligere diplomatiske chef for PLO og en rival til Mahmoud Abbas, præsidenten for Den palestinensiske Myndighed (PA).

Fatahs centralkomite har nedsat et dybdeborende udvalg, som skal undersøge sagen, og det har fremsat foreløbige konklusioner. Den forventede offentliggørelse af navne på modtagere af aktiver i 1970’erne ventes at ville medføre en voldsom reaktion i og uden for Fatah.

For nogle måneder siden afslørede den israelske TV-kanal nr. 10 hvordan aktiver var fosvundet, baseret på dokumenter fremskaffet af en tidligere palestinensisk efterretningsmand ved navn Fahmi Shabaneh, ansvarlig for at bekæmpe korruption.


Artiklen fortsætter efter annoncen:“Ha’aretz” skriver, at offentliggørelsen af navne på de, der modtog aktiver, måske vil antyde, at Fatah agter at undgå ansvar for den korruption, som tidligere var rodfæstet i organisationen.