Obama opfordrer palæstinenserne til direkte samtaler med Israel

Præsident Barack Obama har opfordret palæstinenserne til at gå over til direkte fredsdrøftelser med Israel så snart som muligt.

I en telefonsamtale med præsidenten for Den palæstinensiske Myndighed (PA), Mahmoud Abbas, sagde Obama videre, at de to parter måtte forhandle seriøst og i god tro. Han understregede, at de ville blive draget til ansvar for handlinger, som underminerer tilliden under drøftelserne.

Efter telefonsamtalen fremsatte Det hvide Hus en udtalelse, hvori Obama tillige sagde, at USA ser frem til at være vært for Abbas i nær fremtid.

Den amerikanske regering har længe været stemt for direkte forhandlinger mellem parterne, men Obama har alligevel hyldet begyndelsen af de indirekte fredssamtaler – og gratuleret Abbas med, at de nu er indledt. Obama hyldede tillige Abbas for at række en hånd frem til det israelske folk i et nyligt interview med israelsk TV – og anmodede den palæstinensiske leder om at gøre sit yderste for at forhindre handlinger “af ophidselse eller deligitimering” af Israel.

Den såkaldte kvartet (omfattende USA, FN, Rusland og EU) har hilst genoptagelsen af de indirekte drøftelser velkommen. På et møde i New York har gruppen fremsat en udtalelse, der betegner denne start som “et betydnigsfuldt skridt i retning af direkte, bilaterale forhandlinger”.

Kvartetten slog også til lyd for forhandlinger i “god tro” og anmodede parterne om at “fremme en atmosfære, der ville gavne drøftelserne og handle på basis af tidligere aftaler og forpligtelser”.