Troen påvirker hjerneaktiviteten

Hjernen slapper af, når troende mennesker modtager bøn, viser ny dansk undersøgelse.Tro kan flytte bjerge, og nu har danske hjerneforskere fra Århus Universitet vist, at troen også kan flytte hjerneaktivitet. Når troende mennesker modtager forbøn, flytter hjerneaktiviteten væk fra den kritiske sans, skriver Nyhedsmagasinet Ingeniøren.Forskerne inviterede 36 frivillige forsøgspersoner til at modtage bøn, mens de lå i en hjernescanner. Halvdelen af de frivillige var erklærede kristne, primært fra pinsebevægelsen, mens den anden halvdel var ikke-troende.

Mærkede Gud

Det viste sig så, at mens de ikke-troende viste uændret aktivitet i hjernen, faldt iltniveauet og dermed aktiviteten i hjernen hos de kristne markant, mens en prædikant bad for dem.
Alle deltagerne modtog bøn via hovedtelefoner, mens de lå i en fMRI-scanner. Efter scanningsforsøgene modtog alle et spørgeskema. Resultatet viste, at de kristne i høj grad kunne mærke Guds tilstedeværelse i bønnerne, mens de ikke-troende ikke kunne mærke nogen Gud.

Åbner sig

Undersøgelsen blev gennemført af Uffe Schjødt fra Det Teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet sammen med kolleger fra Afdeling for Etnografi og Socialantropologi, og i samarbejde med Aarhus Universitetshospital.
– Kristne nedregulerer aktiviteten i områder, som behandler vores kritiske sans, når de modtager bøn, siger Schjødt om scanningerne.
Resultaterne minder om tidligere studier, hvor personer, som forholder sig til dem de elsker, nedregulerer de samme områder, skriver Ingeniøren.
/sl