Svenskere vil lære af danske hospicer

I kan noget med hospicer, siger to svenske læger, der har besøgt Hospice Forum Danmark.Hospicearbejdet i Danmark er unikt, fordi hospicetanken er forankret i folket.

Anne-Marie Gravgaard og Eva Nilelius fra Sverige.

Det siger to svenske læger, der har besøgt Hospice Forum Danmark. Eva Nilelius er cheflæge på Trelleborg Lasarett og har startet en palliativ, dvs. lindrende, enhed- der. Anne-Marie Gravgaard har været med til at starte hospice i Hälsingborg og arbejder nu i et palliativt team i Malmø.
Hospice Forum Danmark søger sammen med sine partnere i Norge og Sverige penge fra Nordisk Råd.
– Vi samarbejder med Hospice Forum Danmark for at kunne skabe optimale uddannelsesforhold for frivillige. Der ikke noget hospice forum i Sverige, kun et svensk råd for palliativ indsats. Rådet er ikke som det danske forum forankret i folket. Det er kun forankret i faget, siger Eva Nilelius.
– Der findes ingen støttegrupper, intet frivillighedsarbejde. Så hvis der ikke sker noget, vil der ikke være ressourcer for at tage sig af døende om 15 år, supplerer Anne-Marie Gravgaard, der har danske rødder, men har boet mange år i Sverige.
Der er 16-17 hospicer og palliative enheder i Sverige. Men der er ingen hospicelov i Sverige, en lov, der som i Danmark sikrer, at uhelbredeligt syge og døende har ret til at komme på hospice.
Hvad kan vi bruge Hospice Forum Danmark til?
– Til at danne netværk og bruge de kendte til at tiltrække medierne. Engagere mennesker – inklusive politikerne, siger Eva Nilelius.