KKR klager til radio-tv-nævn

Ikke en eneste af de 17 lokal-tv-stationer, der angav kristne værdier som idégrundlag, fik landsdækkende sendetilladelse på den nye digitale tv-kanal i efteråret.Det klager Den Kristne Producent Komite nu over i samarbejde med Københavns Kristne Radio/TV (KKR/TV). Det har de gjort flere gange før, men blot fået svar første gang. Radio-tv-nævnet har vægtet alsidigheden højt. KKR/TV’s svar er, at stationen har sendt alsidige programmer i 25 år.
Stationen klager desuden over fejl i udbudsmaterialet. Her står, at ”der kan ansøges om tilladelse til programvirksomhed i et eller flere regionale sendeområder og/eller om en landsdækkende tilladelse”. Men det viste sig senere, at de, der havde søgt regional sendetilladelse blev nedprioriteret, når tilladelserne skulle gives landsdækkende.