Forskellen på islam og kristendom

Der er stor forskel på islam og kristendom. Jesus var en fattig omvandrende prædikant, der aldrig stræbte efter – ej heller fik nogen verdslig magt. Hans Kristian Neerskov
Forfatter og stifter af Dansk Europamission.

Muhammed blev derimod en velstående politisk leder i Mekka, og hans disciple skabte et arabisk storrige i det syvende århundrede, som udviklede sig eksplosivt i sidste halvdel af det århundrede med erobring af Mellemøsten og hele Nordafrika.
En meget væsentlig forskel på kristendom og islam er, at islam vil oprette et verdensrige her på jorden, mens kristendommen venter på Gudsriget i og fra himlen. Jøderne ønskede at gøre Jesus til konge, og selv disciplene forventede dette, men Jesus svarede: ”Mit rige er ikke af denne verden!” Mens islam vil oprette verdensriget ved sværd, magt og lov: Sharia-loven, som kommer udefra, venter kristne på Gudsriget, som kommer indefra og ovenfra. Det fødes i den enkeltes hjerte ved troen, som er en gave fra Gud. Det kommer ovenfra og udspringer af Guds Ånd i den enkeltes hjerte.
Her er kampen ikke, at man skal erobre verden, men at man skal ”erobre” den rette indstilling i hjertet over for Gud og over for næsten, så vil gudsriget vokse i en selv og åbenbares, når tiden er inde. Men når man vil oprette et rige i denne verden, må man bruge vold og magt. Når man derimod i tro forventer et åndeligt rige, kan man trygt overlade det til Gud.
Vil man overbevise andre om dette, kan man bruge ”Ordets Sværd” i tillid til Guds Ånd. D.v.s. argumentation, forklaring, fortolkning og naturligvis bøn. Herved kan gudsriget, som er fredens rige, vokse naturligt frem.