At tjene Gud i ubemærkethed

“Salige er de fattige i ånden “ (Matt. 5,3). Det Nye Testamente fremhæver ting, som efter vores målestok ikke synes at være betydningsfulde. Oswald Chambers
Engelsk forfatter og
bibelskolelærer (1874-1917)

“Salige er de fattige i ånden” – eller “Salige er tiggerne”, jævnt og ligetil! Vores forkyndelse er tilbøjelig til at betone den stærke vilje, den smukke karakter – de ting, man lægger mærke til. Den sætning, vi hører så ofte: “Beslut dig for at følge Kristus”, er en betoning af noget, Jesus ikke stolede på. Han beder os ikke om at fokusere på vores egne beslutninger, men at give plads for ham, hvilket er noget helt andet.
Til grund for Jesu Kristi rige ligger det skønne, oprigtige og enkle. Jeg er velsignet, når jeg erkender mit behov for hjælp. Hvis jeg ved, at jeg ikke har en stærk vilje, ikke noget ædelt sind, da siger Jesus: “Salige er I – for det er på grundlag af den erkendelse af jeres fattigdom, at I kommer ind i Guds rige.” Jeg kommer ikke ind i Guds rige, fordi jeg er et godt menneske, jeg kommer kun ind i det som en fattig stakkel.
Det i os, der virkelig betyder noget for Gud, er altid ubevidst. En bevidst påvirkning af andre er farisæisk og ukristelig. Hvis jeg siger: “Jeg spekulerer på, om jeg er til nogen nytte,” taber jeg øjeblikkelig friskheden af Jesu berøring. “Den, som tror på mig, fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand.” (Joh. 7,38). Hvis jeg giver mig til at undersøge strømmen, vil jeg miste Jesu berøring.

Hvilke mennesker har påvirket os mest? Ikke dem, der troede, de gjorde det, men dem, der ikke havde den fjerneste anelse om, at de påvirkede os. I kristenlivet er det underforståede ikke bevidst; hvis det bliver bevidst, har det ikke mere den umiddelbare skønhed, som er kendetegnet på en berøring af Jesus. Vi kan altid vide, når Jesus arbejder, fordi han ud af noget ganske enkelt fremkalder noget åndeligt inspirerende.

Fra bogen ”Alt for Ham”
af Oswald Chambers.
Forlaget Scandinavia.